65% korting op promotie van de bestemming Nederland

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen krijgt 10,8 miljoen euro minder rijksgeld, als de voorgenomen bezuinigingsplannen doorgaan. Volgens het NBTC loopt Nederland daardoor naar schatting jaarlijks zo’n 2 miljoen buitenlandse bezoekers mis, die hier zo’n 800 miljoen euro zouden besteden.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is van plan om 65% te bezuinigen op de bestemmingspromotie van Nederland. Dit betekent concreet dat de rijksbijdrage van 16,6 miljoen in 2011 zal teruglopen tot 5,8 miljoen in 2015.

Jos Vranken, algemeen directeur NBTC: “Deze plannen doen geen recht aan het economisch belang van de gastvrijheidsindustrie en brengen de zichtbaarheid van de bestemming Nederland in gevaar. Bestemmingspromotie is cruciaal omdat een bezoeker over het algemeen eerst een bestemming kiest, en dan pas vervoer, verblijf en vermaak. Bovendien levert Holland-promotie op basis van de huidige rijksbijdrage aantoonbaar rendement: één geïnvesteerde publiekprivate euro (waaraan de overheid zo’n 56 eurocent bijdraagt) levert gemiddeld 40 euro op aan toeristische bestedingen. Van deze bestedingen vloeit zo’n 40% terug naar de verschillende overheden in de vorm van diverse belastingen. Dit komt neer op ruim 300 miljoen euro die de overheden jaarlijks mislopen. De overheid snijdt zichzelf hiermee dus fors in de vingers en deze bezuiniging is hét klassieke voorbeeld van penny wise, pound foolish.”

Infographic NBTC over de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen

De sector toerisme en congressen draagt al substantieel bij aan Holland-promotie, stelt Vranken. Hij roept de overheid op dit ook te blijven doen. “Alle overheden van met ons concurrerende bestemmingen investeren wezenlijk in het verleiden van gasten naar hun land. Het kabinet zegt het belangrijk te vinden om een concurrerend ondernemersklimaat te creëren voor Nederland. Dat moet dan ook gelden voor Holland-promotie. De bestemming Nederland moet zichtbaar zijn en top of mind bij (potentiële) bezoekers. Daarvoor is het ook essentieel om partijen te bundelen en gezamenlijk promotionele activiteiten uit te voeren. Dit dreigt grotendeels te verdwijnen door deze bezuiniging en dat gaat ten koste van onze internationale slag- en concurrentiekracht. En dat heeft weer negatieve gevolgen voor het aantal bezoekers en bestedingen in ons land.”

De sector Toerisme en recreatie zorgde in 2010 voor zo’n 35 miljard euro aan bestedingen door binnen- en buitenlandse bezoekers. Deze euro’s werden besteed bij zo’n 50.000 bedrijven die in totaal met bijna 400.000 banen zorgen voor zo’n 4% van de werkgelegenheid.