Via onderstaand formulier kun je je abonneren op de papieren uitgave van Conference Matters. Het magazine verschijnt vier keer per jaar: tweemaal een editie in het Nederlands en tweemaal een internationale editie in het Engels.

Abonnementskosten

Een abonnement op Conference Matters kost € 30,- per jaar (inclusief BTW en verzendkosten). Het tarief voor buitenlandse abonnees (binnen Europa) is € 38,50 per jaar (inclusief BTW en verzendkosten).

Aanvragen van abonnement

Gelieve de aanvraag en contactgegevens door te geven via info@zynchrone.com

Opzeggen abonnement

Abonnementen dienen, schriftelijk of per e-mail, uiterlijk zes weken voor verschijning van het laatste nummer van de abonnementstermijn te worden opgezegd.

Adreswijziging doorgeven

Aanpassingen van het bezorgadres kunnen per mail worden doorgegeven via info@zynchrone.com

Gelieve in de e-mail duidelijk te vermelden om welk magazine het gaat, de gegevens zoals deze op de adresdrager zijn vermeld en een duidelijke instructie wat de aanpassingen zijn.

  ABONNEREN FORMULIER

  Naam*
  Bedrijfsnaam
  E-mail adres *
  Adres *
  Postcode* + Woonplaats*
  Telefoonnummer*
  Type abonnement*
  Nieuwsbrief abonnement
  Yes