Algemene vergaderingen (AVA of ALV) op veilige afstand

Algemene vergaderingen (AVA of ALV) op veilige afstand?

We leven in een nieuwe realiteit waarin fysiek vergaderen met aandeelhouders of leden niet altijd mogelijk of gewenst is.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om aandeelhouders of leden de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de vergadering of te stemmen zonder dat zij fysiek bij de vergadering aanwezig hoeven te zijn. We zetten de technische mogelijkheden die binnen de juridische kaders vallen graag voor je op een rijtje.

De voordelen van Savvy:
• Werkt met elke streamingstechniek, of met onze eigen embedded livestream!
• Mogelijkheid tot live vragen stellen.
• Formeel stemmen met stemgewicht en/of volmacht.
• Toegang tot slideshow met bladeroptie.

MEER INFORMATIE

HYBRIDE VERGADEREN MET INTERACTIE

Bij een hybride vergadering vindt er nog wel een fysieke vergadering plaats met een minimaal aantal deelnemers. Het hybride element zit in het bieden van een extra mogelijkheid om virtueel, op
afstand, aandeelhouders of leden de vergadering te laten volgen en real time hun stem uit te laten brengen.

Savvy biedt met verschillende interactieve tools een betrouwbare technische infrastructuur waarmee het voor stemgerechtigden mogelijk wordt om op afstand te participeren, middels een door Savvy opgezette audio of video livestream.

VEILIG STEMMEN

• Middels een sms-authenticatie waarborgt Savvy dat elke deelnemer daadwerkelijk gerechtigd is om online te participeren.
• Het niveau van de authenticatie is aanpasbaar aan de wensen en de bepalingen zoals in de statuten vastgelegd.
• Stemgerechtigden die de vergadering vroegtijdig verlaten kunnen niet meer mee stemmen.
• Stemmen kan geheel anoniem.
• Stemmen kan op een eigen device. Een app downloaden is niet nodig.
• De hybride vergadering waarbij gebruikt gemaakt wordt van Savvy Vote of e-Vote wordt altijd geheel aangepast aan de statuten.
• Het op voorhand uitreiken van een stemkastje of software downloaden is niet meer nodig.

MONITOREN VAN DE STEMPROCEDURE

Om het geheel te monitoren is er een online dashboard voor het stembureau en/of de toezichthoudende notaris. Dit dashboard geeft exact aan hoe het stemproces verloopt en geeft inzicht in de uitslagen, voordat deze onder de betrokkenen gedeeld worden. Bij aanvang van de vergadering is in het dashboard live zichtbaar of het quorum behaald is en hoeveel volmachten er zijn uitgegeven.

Direct na het stemmen door de stemgerechtigden is zichtbaar hoeveel leden er hebben gestemd en wat de uitslag van de stemronde is, rekening houdend met het stemgewicht van de stemgerechtigden. Tevens is zichtbaar of de gekwalificeerde meerderheid ook is behaald. Na goedkeuring van het stembureau en de toezichthoudende notaris is de uitslag direct beschikbaar voor de voorzitter die vervolgens de uitslag digitaal met iedereen deelt.

VRAAG HIER JOUW DEMO OF OFFERTE AAN

OVER SAVVY CONGRESS

Savvy is een nuchter Nederlands bedrijf met slimme tech en info geeks, die elke dag weer zoeken naar nieuwe mogelijkheden om op een interactieve manier data te verzamelen en kennis te verspreiden.

Met een ruime ervaring in branches waar kennisoverdracht centraal staat en techniek steeds meer een leidende rol speelt, zijn wij de technische partner die verder gaat dan het aanbieden van tools.

We ontwikkelen, installeren, opereren en leveren data waarmee je verder komt.

Savvy Congress | Linkedin | info@savvycongress.com | 085 7602560