Legatus Delft congresambassadeurs op feestelijke meeting

Ambassadeursnetwerk Legatus Delft viert succesvol eerste jaar

Het Delftse ambassadeursnetwerk Legatus Delft is een jaar na oprichting formeel door burgemeester Van Bijsterveldt bekrachtigd. Tijdens de tweede bijeenkomst tekende de burgemeester een Akte van Bewaargeving. De aanwezige Delftse hoogleraren tekenden het ledenregister in het Delftse Stadhuis.

Deze akte en alle handtekeningen worden bewaard in het Stadsarchief Delft vanwege het bijzondere gehalte van het netwerk en de historische samenwerking tussen de gemeente en de TU Delft. Na de overhandiging van de akte en handtekeningen aan de stadsarchivaris, ontvingen de aanwezige hoogleraren hun lidmaatschapsspeldje uit handen van de burgemeester.

Goede resultaten

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werden tevens de goede resultaten van het eerst jaar gepresenteerd. Het netwerk telt al 66 Delftse hoogleraren die sinds de oprichting in samenwerking met het Delft Convention Bureau maar liefst 10 congressen naar Delft hebben gehaald.

Met de hoogleraren als ambassadeur kan Delft zich nog meer profileren als congresstad. Zij spannen zich via hun internationale netwerk in om internationale congresactiviteiten in Delft te laten plaatsvinden.

Delft  Convention Bureau

Het netwerk is in oktober 2017 opgericht door Burgemeester Van Bijsterveldt, de Rector Magnificus van de TU Delft en de directeur van Delft Marketing/Delft Convention Bureau.

Het Delft Convention Bureau is onderdeel van Delft Marketing en heeft sinds haar oprichting in juni 2012 al ruim 100 congressen naar Delft gehaald die – volgens de internationale ICCA-normen – een omzet vertegenwoordigen van ruim 26 miljoen euro.