Anouk van Eekelen en Charel van Dam

Anouk van Eekelen en Charel van Dam versterken NBTC

Anouk van Eekelen en Charel van Dam komen het team van NBTC Holland Marketing versterken. Zij zullen zich inzetten om verdere invulling te geven aan Perspectief 2030, de nieuwe visie op de bestemming Nederland die NBTC onlangs presenteerde.

Anouk van Eekelen

Anouk van Eekelen start 1 februari als Director Aanbodinnovatie. Met deze aanstelling onderstreept NBTC haar ambitie om richting te geven aan de ontwikkeling en innovatie van relevant aanbod van de bestemming Nederland. Hiervoor was Van Eekelen Wethouder in Papendrecht & Regiobestuurder voor de Drechtsteden waar ze verantwoordelijk was voor de portefeuille economie. Daarvoor was zij onder andere twee jaar voorzitter van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag en ondernemer.

Charel van Dam

Daarnaast start Charel van Dam 1 februari als Director Marketing. Binnen deze functie staat de verschuiving van aantallen bezoekers naar waardegroei en spreiding centraal. Van Dam is twee jaar werkzaam geweest als Marketing Director bij Cuba Travel Network, daarvoor was hij 5 jaar Digital Marketing Manager bij Amsterdam Marketing en HEMA. Tot 2011 heeft Van Dam 7 jaar diverse functies vervuld bij NBTC, waaronder Online Marketing Manager en Vestigingsmanager van Japan.

Nieuwe organisatiestructuur

Naast deze teams Vraagontwikkeling en Aanbodinnovatie zijn er binnen NBTC nog drie teams: Intell & Insights, Strategy & Branding en Partnership Development. Marieke Politiek is verantwoordelijk voor het team Intell & Insights, dat met diverse belanghebbenden werkt aan betere en actuelere data en inzichten, als basis voor effectief beleid voor de duurzame ontwikkeling van toeristisch Nederland. Conrad van Tiggelen is verantwoordelijk voor het team Strategy & Branding dat de beleidsprioriteiten van Perspectief 2030 uitwerkt, waaronder de positionering van Nederland. Jurriaan de Mol is verantwoordelijk voor het team Partnership Development en implementeert Perspectief 2030 verder via diverse samenwerkingsverbanden binnen de sector.

Perspectief 2030

“Perspectief 2030 heeft als doel alle Nederlanders mee te laten profiteren van toerisme: bewoners, bezoekers en bedrijven”, verduidelijkt Jos Vranken, directeur NBTC Holland Marketing. “Voor NBTC betekent dit een koersverandering: naast de positionering en promotie van Nederland richten we ons ook op het managen van het groeiend aantal bezoekers. Daarom investeren we onder andere in het versterken en vernieuwen van de (digitale) marketing én de ontwikkeling van aantrekkelijk aanbod van toeristisch Nederland. Vandaar de versterking van ons team met twee nieuwe collega’s.”