Aristo viert jubileum

Het 35-jarig jubileum van Aristo Meeting Center werd op 27 september jongstleden feestelijk gevierd in combinatie met de opening van de verbouwde locatie in Amsterdam....