Associatie meetings: aantal deelnemers blijft op peil, minder budget

Het aantal deelnemers aan associatie meetings blijft redelijk op peil. Wel moeten de associaties hun bijeenkomsten gemiddeld met minder sponsorgeld organiseren. Dat valt te concluderen uit onderzoek van ICCA en IMEX Group onder 84 vertegenwoordigers van internationale associaties die als hosted buyer de IMEX in Frankfurt bezochten.

Ruim 28% rapporteerde een hoger aantal deelnemers aan haar associatie meetings in 2012, 53% meldde geen verandering, 31% sprak van een lichte daling en 3% van een significante terugval in het aantal deelnemers.

De financiële druk blijft, aangezien 49% van de respondenten het met minder budget moest doen door minder bijdragen van sponsors en exposanten. Bij 34% is geen verandering geweest in het budget en 14% meldt hogere inkomsten uit sponsoring en congresbeurs.
De vraag of de aanhoudende wereldwijde economische onzekerheid in 2012 negatieve invloed op hun associatie en/of meetings heeft gehad, antwoordde bijna 60% met ‘ja’, ten opzichte van 43% in het onderzoek van 2011.

Voor 2013 schetsen de vertegenwoordigers van internationale associaties een positiever beeld. Ongeveer 22% verwacht in 2013 meer bijeenkomsten te organiseren, tegenover 11% die uitgaat van minder meetings. Meer dan 40% verwacht hogere deelnemersaantallen in 2013, terwijl bijna 10% rekening houdt met minder deelnemers. De positieve vooruitzichten voor het komend jaar liggen iets lager dan in het voorgaande onderzoek.