Carla Maessen general manager Bilderberg De Keizerskroon

Carla Maessen is benoemd tot General Manager bij Bilderberg Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn. De afgelopen acht jaar verzorgde zij als trainer/coach vanuit haar eigen bedrijf Sales@work diverse trainingen en workshops voor Bilderberg.

Daarvoor was ze werkzaam binnen Bilderberg, waar ze gedurende ruim drie jaar de functie van Sales Support Manager vervulde vanuit het hoofdkantoor in Renkum.

Ook vervulde zij 3,5 jaar de functie van Sales & Marketing Manager binnen Bilderberg Hotel De Keizerskroon, het hotel waar ze nu – veertien jaar later– General Manager is geworden.