CLC Vecta juridisch loket

CLC-Vecta biedt gratis eerstelijns juridisch advies

CLC-Vecta biedt haar leden voortaan gratis eerstelijns jurisch advies. Het Centrum voor LiveCommunicatie werkt hiervoor samen met DVAN Advocaten.

“Goed ondernemen is ook juridisch verstandig ondernemen”, aldus Riemer Rijpkema, Directeur CLC-Vecta. “Leden konden daarom altijd al terecht bij de vereniging voor eerstelijns advies. Steeds meer leden maken hier inmiddels gebruik van en de complexiteit van de vragen neemt toe. Reden voor ons om met onze juridisch partner DVAN Advocaten het CLC-Vecta juridisch loket vorm te geven.”

Juridisch loket

DVAN Advocaten gaat via het CLC-Vecta juridisch loket, kosteloos en binnen 24 uur, eerstelijns vragen direct beantwoorden. Zowel preventief als bij een geschil, biedt het juridisch loket hulp. Denk bijvoorbeeld aan vragen over arbeidsovereenkomsten, de AVG, wat te doen als een werknemer niet functioneert, een klant niet wil betalen of conflicten over leveringen en te hanteren voorwaarden. Onder de gratis dienstverlening vallen ook het opvragen van standaardmodellen en voorbeelddocumenten.
Rijpkema: “Ervaring leert dat je in de meeste gevallen met het eerstelijns advies verder kunt. In die gevallen waar verdere ondersteuning wenselijk is, stelt DVAN Advocaten een aanpak met een kostenvoorstel voor, waarbij voor leden een korting van 15 procent op de uurtarieven geldt”.

Pilotperiode

CLC-Vecta en DVAN Advocaten zijn een pilotperiode overeengekomen van zes maanden. Deze periode wordt gebruikt om inzichtelijk te krijgen welke vragen er leven en om te meten op welke wijze het juridisch loket waarde toevoegt aan het lidmaatschap.