CLC-VECTA en NHTV tekenen overeenkomst voor meerjarig onderzoek

CLC-Vecta en NHTV Breda gaan samenwerken op het gebied van meerjarig onderzoek. De voorzitter van CLC-Vecta, Gert-Jan van den Nieuwenhoff, en Arend Hardorff, directeur van de Academy for Leisure van NHTV, hebben tijdens de Algemene ledenvergadering van CLC-Vectaeen intentie tot samenwerking getekend met als doel kennis te delen tussen de leden van CLC-Vecta en NHTV.
‘, ‘Mede dankzij een bijdrage van het Centre of Expertise Leisure, Tourism en Hospitality (Celth) wordt het mogelijk gemaakt gedurende drie jaar praktisch onderzoek te doen met bruikbare uitkomsten voor de leden. Celth is erop gericht kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te verspreiden, zodat dit domein nog beter in staat is de duurzame economische ontwikkeling van de Nederlandse samenleving mede aan te jagen.

Gert-Jan van den Nieuwenhoff: “Onderzoek is – naast het buikgevoel – de basis voor veel besluiten. Een branchevereniging die zichzelf en haar leden serieus neemt, kan dan ook niet zonder onderzoek. Bestuur en de directie waren dan ook van mening onderzoek binnen verenigingsverband structureel te moeten borgen en professionaliseren. Onder het label van het Live Communication Research Center hebben wij samenwerking gezocht met NHTV en zijn erin geslaagd in het kader van een vooraf opgesteld programma van eisen een samenwerkingsvorm te ontwikkelen die de eerder genoemde doelstelling voor een langdurige borging kan garanderen. Deze samenwerking is ook bij de subsidieverstrekkers niet onopgemerkt gebleven en heeft erin geresulteerd dat het Celth-fonds bij onze samenwerking aanhaakt.”

Arend Hardorff: “De samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven levert voor beide partijen een enorme meerwaarde op. De focus van de kennisoverdracht tussen CLC-Vecta en NHTV ligt op Conceptvorming, Business- en Verdienmodellen en Social Media. Wij streven ernaar de leden van CLC-Vecta innovatieve kennis te bieden, maar kunnen door de ervaring van CLC-Vecta ook weer ons eigen onderwijsprogramma verbeteren.”

De samenwerking gaat eind 2014 inhoudelijk van start.

‘, ‘