Congresdeal tussen Brugge en KU Leuven

Stad Brugge, KU Leuven en het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) hebben een partnership gesloten om congresorganisatie in Brugge te ondersteunen. Concreet gaat het hier om de intentie van de drie partijen om meer congressen en symposia van KU Leuven in Brugge te organiseren, en dan met name in het BMCC.

“De bedoeling van deze nieuwe samenwerking is om een toename van congressen en zakentoerisme voor onze stad en de bredere Brugse regio te genereren en zo de uitstraling van de stad als meeting- en congresbestemming verder uit te bouwen”, zegt burgemeester Dirk De Fauw. “Er zijn trouwens al nauwe banden tussen de stad en KU Leuven. Sinds 2017 is de universiteit in onze stad aanwezig met een campus aan het station.”

BMCC-voorzitter Pablo Annys: “Deze overeenkomst is een belangrijke motor voor het Brugse ondernemerschap. Congressen van KU Leuven in het BMCC zullen ondernemers, professionals, wetenschappers en andere geïnteresseerden over de nieuwste ontwikkelingen in verschillende vakgebieden verbinden en inspireren.”

KU Leuven nauw verbonden met Brugge

Ook rector Luc Sels van KU Leuven is tevreden: “Wij hebben de ambitie om ook vanuit Brugge onze nationale en internationale congressen en seminars te organiseren. Dankzij onze Brugse campus zijn we heel nauw met de stad verweven. Nu trekken we deze samenwerking open naar onze congresorganisatie. Onze events focussen veelal op onderzoek, innovatie en maatschappelijke impact. Door ze in Brugge te organiseren kunnen we ze inbedden in een uniek kader met grote uitstraling, maar ook bijdragen aan de uitstraling van de stad als academische congresbestemming.”

KU Leuven heeft intussen al twee internationale congressen in het BMCC op de planning staan. In 2024 zal de universiteit er het jaarlijkse congres van de European Academy of Childhood Disability hosten. In datzelfde jaar vindt het tweejaarlijkse congres van EMC Europe er plaats, de grootste Europese conferentie in het vakgebied van elektromagnetische compatibiliteit, met meer dan vierhonderd deelnemers.

Samenwerking van vijf jaar

Met de overeenkomst spreken alle partijen zich uit om het congrestoerisme in en naar Brugge en in het BMCC verder uit te bouwen. KU Leuven brengt haar netwerk, expertise en kennis aan en BMCC en stad Brugge hun dienstverlening en congresinfrastructuur in het hartje van de stad. De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar.