Congressamenwerking Maastricht gecontinueerd

De gemeente Maastricht zal de komende drie jaar 135.000 euro per jaar investeren in congresstad Maastricht, zo kondigde Wethouder John Aarts aan op 12 december. Dit naar aanleiding van de successen die zijn geboekt met het project Congresstad+, dat liep van 2012-2014.
Congresstad+, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Maastricht, Maastricht Health Campus, MECC Maastricht, Maastricht University en Maastricht Convention Bureau, is destijds ontwikkeld om meer medische congressen aan te trekken en meer en betere samenwerking te realiseren tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het project moest uiteindelijk meer verblijf, bestedingen en werkgelegenheid opleveren voor Maastricht en leiden tot een sterker imago als kennisstad en -regio.

Uit de evaluatie van Congresstad+ is gebleken dat de resultaten beter zijn dat verwacht. Zo zijn er 37 congressen geacquireerd in plaats van de verwachte 12. De verwachte bestedingsimpuls werd geraamd op 6 miljoen euro, maar deze is werkelijk 44 miljoen. Verder is er een hechte samenwerking ontstaan tussen de diverse partijen en er de eerste stappen genomen om de Chemelot Campus te betrekken bij MECC Maastricht. 
 

Doelstellingen

De komende drie jaar (2015-2017) stelt de gemeente een subsidie beschikbaar aan het Maastricht Convention Bureau van 135.000 euro per jaar, die primair moet worden ingezet voor het acquireren van congressen: 30 congressen die aansluiten bij de speerpunten van de Maastricht Health Campus en Maastricht Universitair Medisch Centrum en 10 congressen die aansluiten bij de speerpunten van de Chemelot Campus. Daarnaast zal Maastricht Convention Bureau  de haalbaarheid van samenwerking met partners (gemeenten, universiteiten, academische ziekenhuizen) in Luik en Aken en MECC Maastricht als locatie voor grote congressen onderzoeken.

Het Maastricht Convention Bureau heeft hiertoe zijn strategie en organisatiestructuur vernieuwd en zal zich met een nog grotere focus op de sales de komende drie jaar gaan inzetten om deze doelen te verwezenlijken. Om de samenwerking met MECC Maastricht en de Maastricht Health Campus nog meer te intensiveren, zal tevens het kantoor van het Maastricht Convention Bureau verhuizen naar de locatie waar deze beide partijen zijn gehuisvest.