Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door Zynchrone Media.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van Conferencematters.nl toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zynchrone Media, een koppeling aan te brengen tussen zijn of haar site en deze site.