Deelnemers helpen deelnemers bij het Solution Room Experiment

Na twee dagen congresseren was het de beurt aan de deelnemers om elkaar verder te helpen. Zo’n 125 professionals uit de meeting industrie namen deel aan het  Solution Room Experiment tijdens MPI’s European Meetings & Events Conference in Düsseldorf.

Eerst werd de ervaring van de deelnemers visueel gemaakt door hen op een denkbeeldige tijdslijn in de zaal te laten plaatsnemen. Met een geschat gemiddelde van 12 jaar kwam de totale hoeveelheid vakervaring op 1440 jaar. Dezelfde exercitie werd herhaald, maar nu ging het om de moeilijkheid van hun persoonlijke vraag waarmee de deelnemers naar de ‘solution room’ waren gekomen.

Op de blog van Ruud Janssen vind je een video, foto’s en een mindmap van de Solution Room @ EMEC

EMEC solution room

Vervolgens konden deelnemers gaan aanzitten aan ronde tafels gegroepeerd naar de categorieën waarin de lezingen van het congres waren onderverdeeld. Iedere deelnemer schreef vervolgens een vraag op de papieren tafelbekleding. Daarna schoof iedereen een plaatsje op. Een van de deelnemers las zijn of haar vraag op en de buur die voor de vraag was komen te zitten stelde vragen ter verduidelijking en probeerde een antwoord te bedenken. Deze kleine stimulans was doorgaans voldoende om alle tafelgenoten met suggesties te laten komen. De buur schreef deze tips onder de vraag. Door strenge tijdsbewaking (iedereen moest zijn handen opsteken om aan te tonen dat de oproep om door te gaan naar de volgende deelnemer) kwam iedere vraag aan de beurt.

Uit het feit dat de overgrote meerderheid zijn of haar stuk tafelbekleding uitknipte of fotografeerde bleek wel dat de ‘solution room’ voor veel deelnemers meerwaarde heeft geboden. Dit werd tot slot nog via ‘the visual shift’ in beeld gebracht. De moeilijkheid om de persoonlijke vraag op te lossen was een stuk minder geworden.

Ruud Janssen, die samen met zeven andere sprekers het project co-creëerde, heeft een video, foto’s en een mindmap van het Solution Room Experiment tijdens EMEC online gezet.