Duitse brancheverenigingen bepalen vijf speerpunten voor de toekomst

Verenigingen van de Duitse evenementenbranche hebben vijf ontwikkelingsgebieden geformuleerd die relevant zijn om de internationale concurrentiepositie van Duitsland als bestemming voor meetings en beurzen te versterken. Deze zijn vastgelegd in het 'Positionspapier für den Veranstaltungsstandort Deutschland', dat werd uitgewerkt tijdens de Meeting Experts Conference (Mexcon) van 11 tot en met 13 juni in Maritim Hotel Berlin.
‘, ‘De vijf speerpunten waar de Duitse evenementenbranche zich met het oog op de toekomst op zal richten zijn modernisering, opleiding, technologie, globalisering en duurzaamheid.

Wat betreft modernisering denken de brancheverenigingen bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen en het zorgen onbelemmerde toegang bij locaties. Het speerpunt opleiding omvat het investeren in bijscholing en het aantrekkelijk maken van de werkplek. De voortdurende en dynamische ontwikkelingen op het gebied van technologie vraagt om continue ontwikkeling van de medewerkers en intensieve monitoring van de markt in relatie tot alles wat er gebeurd op digitaal vlak. Wat betreft globalisering pleiten de brancheverenigingen voor het vereenvoudigen van het reizen voor mensen uit opkomende landen en aandacht voor interculturele competenties bij medewerkers in de industrie. Voor duurzaamheid gaat de aandacht uit naar normen en certificering op het gebied van 'green meetings', als ook naar de regionale verankering van evenementen.Als vertrekpunt voor de standpuntbepaling werd de studie 'Tagung und Kongress der Zukunft' genomen die in het najaar van 2013 werd gepubliceerd.

De bij de discussie betrokken brancheverenigingen  waren de initiatiefnemers van Mexcon, GCB Convention Bureau en EVVC (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren), en AUMA (Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), HSMAI Deutschland, ICCA, MPI Deutschland, SITE Germany, VDR (Verband Deutsches Reisemanagement), Vereinigung Deutscher Stadienbetreiber en Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren.

Het 'Positionspapier für den Veranstaltungsstandort Deutschland' kun je hier in PDF-vorm downloaden.

‘, ‘