Economische waarde zakelijke evenementenmarkt

Economische waarde zakelijke evenementen 9,1 miljard

Onderzoek naar de indirecte en afgeleide bestedingen van zakelijke evenementen, laat zien dat de totale economische waarde van zakelijke evenementen € 9,1 miljard euro bedraagt. De maatschappelijke importantie en de bijdrage van zakelijke evenementen aan de kenniseconomie is dan nog buiten beschouwing gelaten. Het segment Congressen & Vergadering levert meer dan de helft van de totale economische waarde.

Het onderzoek naar de totale impact van de zakelijke evenementenbranche is uitgevoerd door onderzoeksbureau Respons met ondersteuning van Leisure Advies, in opdracht van het EventPlatform. Gebruik is gemaakt van de gegevens uit pre-coronajaar 2019.

“Zakelijke evenementen zijn een belangrijke motor voor de Nederlandse economie, platform voor kennisdeling, innovatie en het verbinden van mensen en markten en aanjager van inkomend zakelijk toerisme”,  stelt Riemer Rijpkema van het EventPlatform.  “Onze branche is waarschijnlijk de zwaarst getroffen sector. Met dit onderzoek vragen we erkenning voor onze grote toegevoegde waarde.”

Honderdduizenden zakelijke evenementen

Jaarlijks worden er in Nederland honderdduizenden zakelijke evenementen (beurzen, congressen en bedrijfsevenementen) georganiseerd die gezamenlijk meer dan 130 miljoen bezoekers en deelnemers trekken. De totale omzet van de zakelijke evenementenmarkt bedroeg – pre-corona – € 5,2 miljard en was goed voor ruim 70.000 banen in de evenementensector.

De totale economische impact van de branche is, door indirecte en afgeleide bestedingen veel groter.

Indirecte en afgeleide bestedingen

Bij directe bestedingen moet worden gedacht aan bestedingen die voortvloeien uit het plannen, produceren en organiseren van zakelijke evenementen en gerealiseerd worden binnen de eventsector zelf. Indirecte bestedingen zijn de bestedingen van bezoekers en deelnemers aan overnachtingen, horeca, in winkels, transport en cultuur & entertainment. Afgeleide bestedingen zijn enerzijds uitgaven van bedrijven in de evenementensector aan bijvoorbeeld huur en energie. Anderzijds zijn het de bestedingen van het personeel dat voor de bedrijven in de eventsector werken.

Gemiddeld ligt het percentage indirecte en afgeleide bestedingen bij zakelijke evenementen op circa 75 procent van de directe bestedingen, oftewel bijna 4 miljard. Het totaal van de directe, indirecte en afgeleide bestedingen van de zakelijke evenementenmarkt komt – pre-corona – daarmee uit op € 9,1 miljard.

Volledige rapportage

De volledige rapportage van het onderzoek met onder meer uitsplitsingen van de uitkomsten naar soort zakelijke evenementen en aanvullende toelichting op de aard van de bestedingen, is hier te downloaden.