Eerste Rotterdam Associatie Symposium succesvol

Het Rotterdam Associatie Symposium, dat voor het eerst op 7 april in Podium O 950 in Rotterdam werd gehouden, was een succes. In totaal kwamen 45 organisatoren uit de wetenschappelijke (medische) sector bijeen om kennis uit te wisselen over alles wat bij het organiseren en binnenhalen van (inter)nationale congressen in Rotterdam komt kijken. Rotterdam Convention Bureau wil het symposium jaarlijks laten terugkeren.
Het programma bestond uit een ludieke “De Wereld Draait Door Sessie”, een inspirerende ‘tafellaken workshop’ en een informele netwerklunch.  “Voor de wetenschappelijke sector en de verenigingsbranche ontbrak het nog aan een goed platform voor het uitwisselen en samenbrengen van kennis, ervaring en informatie”, zegt Vivi de Regt, accountmanager associatiemarkt Rotterdam Marketing. “Bovendien merkten we dat er vanuit de markt meer behoefte was aan samenwerking tussen verschillende partijen. Het Rotterdam Associatie Symposium bleek een ideale tool om bepaalde vraagstukken te behandelen en in deze behoefte te voorzien."

In het symposium lag enerzijds de nadruk op de praktische invulling. Wat kun je zelf doen en wat besteed je uit. Hoe ga je om met planningen en begrotingen, locatiekeuze en sociale programma’s, promotie en logistiek. Anderzijds werd er gekeken naar de meerwaarde om een congres naar Rotterdam te halen en werden er tips gegeven over hoe je een bid boek kunt samenstellen. Samen met Aaaaha! the Actor Factory, al enkele jaren bedreven in het begeleiden van interactieve sessies en workshops, zijn deze vraagstukken op ludieke wijze verwerkt in een “De Wereld Draait Door Sessie”.

www.rotterdammarketing.nl