Eigen huisadvocaat voor IDEA-leden

IDEA, de branchevereniging van evenementenbureaus, start per 1 maart een nieuwe ledenservice. IDEA-leden krijgen toegang tot verschillende juridische diensten zoals een eigen huisadvocaat met een aantrekkelijk uurtarief, gratis incassoservice en gratis e-mailservice. Hiervoor heeft de vereniging een mantelovereenkomst gesloten met Juridischesnelweg.nl.

IDEA-leden bepalen zelf of zij gebruik gaan maken van Juridischesnelweg.nl. Wie dat wil, meldt zich hiervoor aan en sluit een eigen contract op basis van de mantelovereenkomst van IDEA. Hiermee wordt de toegang tot het systeem geactiveerd, krijgt het IDEA-lid de naam en contactgegevens van de eigen huisadvocaat en zijn de diverse servicediensten direct beschikbaar.

De huisadvocaten van Juridischesnelweg.nl werken met een uurtarief van € 125,-, wat ongebruikelijk laag is in advocatenkringen. Zij behandelen alle ‘huiszaken’: zaken die voort kunnen komen uit de dagelijkse bedrijfsvoering. Hieronder vallen bijvoorbeeld geschillen met een verhuurder, een leverancier of een medewerker. Bij meer specialistische zaken, zoals aansprakelijkheidsstellingen of grote juridische conflicten, kan de huisadvocaat doorverwijzen naar een specialist van hetzelfde kantoor. Deze zal doorgaans wel een hoger uurtarief rekenen, maar slagvaardig kunnen handelen op basis van de informatie van de huisadvocaat.

De voordelen van het werken met Juridsichesnelweg.nl zijn evident, stelt IDEA bestuurslid Simon Renes: “Een eigen huisadvocaat voor individuele IDEA-leden is goed op de hoogte van de eventbranche en weet hoe evenementenbureaus werken. Daardoor kan de huisadvocaat zijn adviezen ook beter afstemmen op de verschillende cases. Bovendien krijg je als IDEA-lid dus toegang tot een aantal diensten die bijzonder bruikbaar zijn voor ondernemers. Incassoservice betekent dat je je dubieuze debiteuren online kunt aanmelden bij de huisadvocaat die vervolgens voor jou een incassotraject inzet en de kosten daarvan verhaalt op de debiteur. Ook de e-mailservice werkt goed: stel een korte juridische vraag via e-mail en je hebt uiterlijk de eerstvolgende werkdag het antwoord binnen. Ik heb daar laatst zelf al gebruik van gemaakt: voorafgaand aan een zakelijke bespreking mailde ik mijn huisadvocaat en zijn advies pakte heel goed uit in de onderhandelingen.”