Eventbureaus moeten inspelen op groei consumentenevenementen

De markt anno 2014 biedt volop kansen voor eventbureaus die de grenzen van het traditionele event durven los te laten, kregen de leden van IDEA mee tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 februari in CitySense in Utrecht.
De grootste groei in de eventmarkt vindt op dit moment plaats in de markt van evenementen voor consumenten, grootschalige promoties en activaties, zoals het NIDAP-onderzoek eind 2013 liet zien. De grote merken staan inmiddels te springen om goede ideeën, betoogde voorzitter Christine van Dalen. Hier ligt een grote kans voor de 55 eventbureaus die lid zijn van IDEA. Zij kunnen hun kennis en kunde omtrent het organiseren van zakelijke evenementen ook inzetten voor events waar een boodschap moet worden gecommuniceerd richting het grote publiek.

Het jaarplan 2014 van de branchevereniging is een voorzetting van het in 2013 ingezette beleid met als speerpunten belangenbehartiging, inspiratie en educatie.

Gastspreker op de ALV was Kees de Jong van Booming Business Initiatives. Hij sprak met de bureau-eigenaren onder meer over hoe je je bedrijf tot echte groei kunt brengen en welke business modellen je daarbij kunt hanteren. Aansluitend waren er vier rondetafelgesprekken, steeds onder leiding van een van de IDEA-leden, over onderwerpen die ondernemers bezighouden.