Fieldlab evenementen logo

Fieldlab krijgt groen licht voor test events

Fieldlab Evenementen heeft van de betrokken ministeries groen licht gekregen voor de organisatie van test events. Daarnaast wordt het Fieldlab onderdeel van het sneltestprogramma van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Ernst situatie onderkent

Fieldlab Evenementen heeft op 7 oktober namens de evenementenbranche overleg gevoerd met de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Van Ark (Medische Zorg & Sport), Van Engelshoven (OC&W) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken & Klimaat). Het fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de overheid.

Tijdens het gesprek werd de ernst van de situatie onderkend en ook aangegeven dat het schetsen van economisch en maatschappelijk perspectief van wezenlijk belang is. Ook is het voor alle partijen duidelijk dat er stappen moeten worden gemaakt. Het overleg biedt weer enigszins perspectief voor de sector en de samenleving, hoewel er zeker oog is voor de huidige ontwikkeling van het virus.

Organiseren van test events

Eén van de voornaamste uitkomsten is dat de notitie van Fieldlab Evenementen, die in samenwerking met de wetenschap is ontwikkeld, ondersteund door de bewindslieden aan het RIVM wordt voorgelegd ter beoordeling. Het document is gericht op het organiseren van test events voor de gehele branche. Het RIVM komt op basis van dit plan tot een advies, dat moet leiden tot een kabinetsbesluit.

Onderdeel van sneltestprogramma

Ook wordt Fieldlab onderdeel van het sneltestprogramma van VWS. Hierdoor kan Fieldlab ook input op dit gebied inbrengen en gevalideerde testen kunnen worden gebruikt in het Fieldlab-programma. Hiermee worden inzichten verkregen waardoor de sector de mogelijkheid krijgt de sneltest te implementeren in de organisatie van evenementen.

Voorbereidingen gestart

Simultaan met het bovenstaande start de evenementenbranche alvast met de voorbereidingen van een testevent, met als doel data en kennis te genereren om uiteindelijk de capaciteit op de evenementen te kunnen verhogen.