Financiële steun voor internationale congressen in Estland | Conference Matters

Financiële steun voor internationale congressen in Estland

Organisatoren van grote internationale congressen kunnen als zij voor Estland kiezen financiële steun krijgen die op kan lopen tot 70 procent van de congreskosten. Een aanvraag voor deze subsidie kan worden ingediend tussen 21 december 2009 en 4 januari 2010.

Binnen het programma onder auspiciën van Enterprise Estonia kunnen congresorganisatoren tussen de 19.000 en 64.000 euro van hun kosten terug krijgen, mits het congres voldoet aan een aantal criteria.

De bijeenkomst moet internationaal zijn, meehelpen om Estland als bestemming op de kaart te zetten, minimaal drie dagen duren, minstens 300 overnachtingen opleveren en een lokale of regionale sightseeing bevatten. Alleen non-profit evenementen komen in aanmerking voor de subsidie.

Het programma is gefinancierd door het European Regional Development Fund. Het loopt tot en met 2011 en kent een totaal budget van 1,5 miljoen euro, waarvan 640.000 euro wordt verdeeld in deze eerste aanvraagronde.

Meer informatie en adviezen over de aanvraag van deze subsidie is te krijgen bij Riine Tiigi, managing director van het Estonian Convention Bureau: riine.tiigi@ecb.ee, +372 645 0029, www.ecb.ee.