Fokker Terminal passend decor voor Air Power Symposium

Fokker Terminal in Den Haag was op donderdag 10 en vrijdag 11 april het passende decor voor het tweedaags Air Power Symposium 2014. Het jaarlijks door de luchtmacht gehouden Air Power Symposium had als thema ‘Air Force Reinvented’ en ging voornamelijk over de ontwikkelingen die de luchtmacht de komende jaren te wachten staan.
‘, ‘De Fokker Terminal sloot naadloos aan bij het luchtvaartthema en verzorgde gedurende twee dagen de inrichting, technische productie, catering en een beursvloer voor ruim 350 genodigden, medewerkers en stafleden.

In bijzijn van Minister van Defensie Hennis-Plaschaert is met het ondertekenen van het samenwerkings-convenant het CLSK, het NLR, Fokker Technologies en Dutch Space het Aerospace Cluster opgericht. Het cluster richt zich op de innovatie agenda van het CLSK en heeft als taak om innovaties op het gebied van militaire lucht- en ruimtevaart vóór te blijven en daarin mee te sturen.


‘, ‘