Frank Beekwilder nieuw bestuurslid IDEA | Conference Matters

Frank Beekwilder nieuw bestuurslid IDEA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van IDEA op 16 december is Frank Beekwilder van eventbureau Live Solutions Events met unanieme stemmen gekozen tot bestuurslid van IDEA.
Frank (32) vervangt Nicoline van Straten (The Live House) die na twee bestuurstermijnen van drie jaar terugtreedt als bestuurslid. Hij neemt de portefeuille Educatie van Nicoline over.
 
In zijn korte acceptatiespeech gaf Frank Beekwilder aan dat hij de IDEA-banden met de HBO-opleidingen eventmanagement gaat verstevigen en dat de externe focus op de hercertificering van de huidige gecertificeerde opleidingen zal liggen. Binnen IDEA gaat Frank zijn educatie-pijlen richten op het uitbouwen van de IDEAcademy.

Info: www.ideaonline.nl