Frans Wientjes vertrekt bij Eden Hotel Group | Conference Matters

Frans Wientjes vertrekt bij Eden Hotel Group

Na 3,5 jaar voor de Eden Hotel Group gewerkt te hebben, vertrekt Frans Wientjes om zijn carrière anders in te vullen. Wientjes startte in 2006 als Operationeel Directeur en was de laatste jaren als Algemeen Directeur eindverantwoordelijk voor Eden Hotel Management, het hotelmanagementbedrijf van de Eden Hotel Group.

Als algemeen directeur van het hotelbedrijf Eden Hotel Management was Frans Wientjes binnen de Eden Hotel Group verantwoordelijk voor het te voeren beleid rondom de groeiambities van het hotelbedrijf. Het jaar 2009 was een uitdagend jaar waarin tijdelijk een pas op de plaats is gemaakt. Voor Wientjes was dit een moment in zijn persoonlijke en professionele leven om te kiezen voor een nieuwe stap buiten Eden.