German Convention Bureau ontvangt EMAS-certificaat

Het German Convention Bureau (GCB) heeft het European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) certificaat ontvangen.  Het systeem is ontwikkeld door de Europese Commissie voor bedrijven en organisaties in de EU om hun prestaties  op het gebied van milieu te evalueren, rapporteren en te verbeteren.

 Het GCB ontving het certificaat na een testperiode waarin de organisatie moest aantonen hoe betrokken ze was op het gebied van duurzaamheid en haar continue verbetering op het gebied van milieuprestaties.

Om het EMAS-certificaat te ontvangen moeten organisaties de data en details vastleggen van alle activiteiten die relevant zijn op het gebied van duurzaamheid,  bijvoorbeeld wat betreft energieverbruik, emissies en afval, procurement en event management.

EMAS behandelt volgens Stefan Müssig, CEO van Würzburg Environmental and Quality Management Consulting, die toezag op de certificering, hetzelfde brede spectrum en heeft vergelijkbare eisen als ISO 14001, maar wordt daarnaast gekarakteriseerd door een sterkere juridische garantiestelling, consistente milieuprestaties, een hoge mate van transparantie en actieve participatie van medewerkers.
In Duitsland participeren zo’n 1.250 bedrijven en organisaties uit een grote variatie van industrieën in EMAS.

Het GCB is samen met de European Association of Event Centres (EVVC) organisator van de  tweejaarlijkse greenmeetings and events conference,  waarvan de volgende editie zal plaatsvinden op 9 en 10 februari 2015 in Kap Europa in Frankfurt.