Green meetings serie: 1. Waarom meetings duurzamer moeten worden

Nederland is gek op Oranje maar toch is de populariteit van groen niet meer te stuiten: Dagelijkse berichtgeving over milieuproblemen en -schandalen leiden tot een toenemende vraag naar biologische en milieuvriendelijke producten. Bij het bedrijfsleven groeit het besef dat bedrijfsvoering zonder aandacht voor duurzaamheid geen toekomst meer heeft. Dit heeft ook zijn weerslag op meetings en congressen; er is sprake van een gestaag groeiende vraag naar zogenaamde ‘Green Meetings’. Green meetings zijn evenementen met een sterke focus op de gevolgen van menselijk handelen voor natuur en milieu.

Wat kunnen Green Meetings de meeting industrie opleveren?

Morele overwegingen en maatschappelijke druk zijn voor de hand liggende redenen om zich binnen de Meeting Industrie in te zetten voor het verhogen van de duurzaamheid. Echter, wie slim om weet te gaan met de verschillende aspecten van duurzaamheid, weet dat er meer voordeel te behalen valt.

Goed voor de portemonnee

Hoe groener de meeting, hoe lager de kosten voor de organisator. Het is een simpele rekensom: wie zuinig is met energie, water en natuurlijke bronnen en bespaart dus veel geld. Hergebruikte materialen hoeven niet opnieuw aangeschaft te worden en voor deelnemers die zich op tijd afmelden hoeft niets ingekocht te worden: Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de organisator!

Goede PR

Het label “groen’’ kan de reputatie van een organisator of locatie een behoorlijke boost geven. Ondanks enige inflatie doordat sommige bedrijven wel heel gemakkelijk een claim doen op duurzaamheid, is duurzaam ondernemen nog altijd een ijzersterk PR instrument. Het geeft een voorsprong ten opzichte van de concurrentie en kan deuren naar nieuwe samenwerkingen openen.

Wat kun je zelf doen om je meeting ‘groener’ te maken?

De website van GMIC geeft een aantal tips die gemakkelijk zijn toe te passen bij je aankomende evenementen. Ook de website van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen geeft handige informatie over duurzame meetings. Hier vind je ook slimme tools zoals de Green Venue Finder en de Carbon Footprint Calculator .

Waarom zijn evenementen en congressen een belasting voor onze omgeving?

Meetings hebben een forse invloed op het milieu: Deelnemers komen vanuit alle uithoeken van het land naar één plaats. Ze verblijven in verwarmde of airconditioned zalen en hotelkamers, worden verwend met overvloedig eten en drinken en verplaatsen zich massaal tijdens excursies en sociale uitjes.

Vervoer

Reizen per auto, trein of vliegtuig draagt bij aan uitstoot van broeikasgassen en uitputting van energiebronnen. Net als het vervoeren van goederen die nodig zijn om de meeting te organiseren. De uitstoot van broeikasgassen speelt een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Green Meetings streven ernaar vervoersbewegingen zo veel mogelijk te beperken.

Catering

Deelnemers aan meetings worden rijkelijk voorzien van eten en drinken tijdens recepties, lunches, diners en feesten. De herkomst, kwaliteit en soort van de gekozen producten kunnen een groot verschil uitmaken voor de invloed die deze cateringvoorzieningen hebben op het milieu. Dagelijks lezen en horen we in het nieuws over de schadelijke invloed van megastallen, overbevissing en de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Bij Green Meetings worden producten aangeboden die duurzaam zijn geproduceerd en waarbij rekening is gehouden met dierenwelzijn.

Afval

Overal waar mensen zijn, wordt afval geproduceerd. Bij meetings ontstaan er behalve het gebruikelijke afval, grote hoeveelheden afval in de vorm van oud papier, plastic, gebruikte tentoonstellings- en decoratiematerialen et cetera. Green Meetings stellen zich ten doel zo weinig mogelijk afval te produceren door preventie en door, daar waar mogelijk, hergebruik en recycling van materialen toe te passen.

No Show

Het is de grote frustratie van eventorganisatoren: No Show. Bijna één derde van de geregistreerde deelnemers komt tijdens de meeting niet opdagen. Ingekocht voedsel, dranken, drukwerk en andere materialen worden ongebruikt weggegooid. Green Meetings maken zich sterk om de No Show percentages terug te dringen.

Waarom toon jij interesse in duurzame evenementen?

Het feit dat je dit artikel tot hier gelezen hebt, betekent dat het onderwerp je interesseert. We lezen graag hieronder hoe jij over dit onderwerp denkt!

 

De Nederlandse afdeling van de Green Meetings Industry Council (GMIC_NL) heeft een negendelige artikelenserie samengesteld over het duurzaam organiseren van congressen, evenementen en meetings. GMIC is op missie om de Nederlandse vergader-, congres- en evenementenindustrie te verduurzamen. Het motief maakt het collectief van in duurzaamheid geïnteresseerde meeting professionals weinig uit: of het nu is uit ethisch en moreel plichtsbesef of uit louter economisch gewin. Duurzaam organiseren is ook besparen, stellen de leden.

Deze serie wordt op de diverse platforms voor de congres- en evenementenbranche gepubliceerd. QM werkt als vakblad voor de meeting planner van harte mee aan dit initiatief van GMIC_NL.