Green meetings serie: 2. Hoe duurzaam zijn meetings in Nederland?

Duurzaamheid is een ‘hot topic’ in Nederland. De organisaties die zich er mee bezig houden zijn bijna niet meer te tellen. Nederland is ook het enige land ter wereld dat met een partij voor milieuproblematiek is vertegenwoordigd in het parlement; de Partij voor de Dieren. Dankzij burgerinitiatieven wordt veel geld en moeite geïnvesteerd in het winnen van duurzame energie uit wind en water. Ook de toeristische sector en de meeting industrie maken zich hard voor een groenere toekomst. Hieronder een overzicht van de actuele stand van zaken.

GMIC Nederland

Sinds september 2009 heeft de international Green Meetings Industry Council (GMIC) een Nederlandse afdeling, die zich inzet voor duurzame meetings en congressen in ons land. De leden zijn professionals uit de meeting industrie, zoals meeting planners, event organisatoren, congres centra, hotels en andere dienstverleners.

Groene hotels en locaties

Veel hotels en locaties in Nederland hebben al het Green Key keurmerk, het belangrijkste eco-label voor accomodaties. Dit houdt in dat ze maatregelen hebben genomen op het gebied van scheiding en vermindering van afval, besparing van water en gebruik van groene stroom. Met de locatiezoeker op de website QM kunt u het Green Key keurmerk als selectiecriterium ingeven voor het vinden van een duurzame congreslocatie of –hotel.

Duurzame Catering

Biologische geproduceerd voedsel geldt niet alleen als duurzaam maar is ook gewild vanwege de betere smaak en kwaliteit. Veel locaties en cateraars bieden biologische en fair trade producten aan. Om vervoersbewegingen te beperken kopen cateraars bij lokale producenten in en kiezen ze voor seizoen producten. In overleg met de meeting planner, worden samenstelling en hoeveelheden zorgvuldig afgestemd om verspilling te voorkomen.

Groen vervoer

Als klein compact land kent Nederland relatief minder CO2 uitstoot veroorzaakt door binnenlands vervoer. Tussen de steden en binnen de congressteden kunnen deelnemers zich dankzij een efficiënt OV-systeem op gemakkelijke en milieuvriendelijke wijze verplaatsen. Veel treinen, trams, bussen en taxi’s rijden op groene stroom, waterstof of biobrandstof.

Wat is volgens jou een volgende stap?

Nederland is dus al aardig op weg naar duurzame meetings. Dat wil zeker niet zeggen dat we niet nog meer kunnen doen. Wat kan er volgens jou nog verbeterd worden en hoe?

 

De Nederlandse afdeling van de Green Meetings Industry Council (GMIC_NL) heeft een negendelige artikelenserie samengesteld over het duurzaam organiseren van congressen, evenementen en meetings. GMIC is op missie om de Nederlandse vergader-, congres- en evenementenindustrie te verduurzamen. Het motief maakt het collectief van in duurzaamheid geïnteresseerde meeting professionals weinig uit: of het nu is uit ethisch en moreel plichtsbesef of uit louter economisch gewin. Duurzaam organiseren is ook besparen, stellen de leden.

Deze serie wordt op de diverse platforms voor de congres- en evenementenbranche gepubliceerd. QM werkt als vakblad voor de meeting planner van harte mee aan dit initiatief van GMIC_NL.