Groningen investeert in binnenhalen van congressen

Groningen op de kaart zetten als de perfecte stad en regio voor het organiseren van kenniscongressen. Dat is waar Groningen Congresalliantie (GCA) de komende jaren extra op gaat inzetten. Er wordt ook veel geld in geïnvesteerd. 

“Groningen blinkt uit in belangrijke transitiethema’s”, vertelt Willem de Kok, directeur van MartiniPlaza en voorzitter van GCA tijdens een speciaal congres op 16 juni in het Forum voor de stakeholders van de alliantie. “Zo is Groningen een belangrijke aanjager van hernieuwbare energie. We zijn zelfs Europees koploper op het gebied van groene waterstof en mogen daarom het predicaat Hydrogen Valley voeren. Ook op het gebied van gezondheidzorg lopen we voorop. De aanwezigheid van Nederlands grootste biodatabank Lifelines en één van de grootste Europese chemielabs voor medicijnontwikkeling onderstrepen dit. Daarnaast wordt er volop onderzoek gedaan naar circulaire voedseleconomie.”

Energie, gezondheid en voedsel als USP’s

De transitiethema’s spelen een belangrijke rol in het aantrekken van kenniscongressen. Deze conferenties worden georganiseerd door internationale beroepsverenigingen, die vaak een link zoeken tussen hun vakgebied en de plek waar hun bijeenkomst wordt georganiseerd. “In Groningen kunnen verenigingen de lokale kracht van de stad en de regio beleefbaar maken, kennis uitwisselen en samen werken aan oplossingen voor mondiale, prangende vraagstukken op het gebied van energie, gezondheid en voedsel”, zegt Barbara Risselada, bestuurslid GCA en directeur-bestuurder van Marketing Groningen. “Deze markt van kenniscongressen is voor Groningen interessant, aangezien een congresgast per bezoek gemiddeld 380 euro uitgeeft aan reizen, accommodatie, overnachting, horeca en vrijetijdsbesteding. Dat betekent een flinke impuls voor de regionale economie.”

Voordat de coronapandemie uitbrak, organiseerde Groningen gemiddeld 75 congressen per jaar. “Daarmee waren we de vijfde congresbestemming van Nederland, goed voor een markt tussen de 10 en 30 miljoen”, vertelt Wouter Olland, manager van Groningen Conventions. “Nu de congresmarkt zich langzaam herstelt, is het zaak dat de GCA die markt terughaalt en laat doorgroeien. Dat heeft echter tijd nodig, aangezien er minimaal twee jaar zit tussen het eerste contact met een beroepsvereniging en het moment waarop het congres daadwerkelijk plaatsvindt. Ons doel is om op de shortlist te komen van de beroepsverenigingen én pco’s die betrokken zijn bij de organisatie van deze congressen. Wanneer Groningen eenmaal is gekozen als bestemming, ondersteunen Groningen Conventions en Groningen Congres Bureau deze verenigingen met advies op maat.”

Potentie van Groningen beter benutten

Tijdens het congres op 16 juni werd de urgentie om structureel te gaan investeren in Groningen als congresstad nogmaals onderstreept door de Groningen Congresalliantie. Zeventig deelnemers, afkomstig van diverse hotels en (congres)locaties, business-clubs, Gemeente Groningen en de provincie waren aanwezig. Onderzoeksbureau BRO presenteerde resultaten waaruit bleek dat Groningen dankzij de kernsectoren, de compactheid van de binnenstad en de kwaliteit van de locaties zoals Forum en MartiniPlaza absoluut de potentie heeft om internationale congressen aan te trekken.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) bracht tijdens de bijeenkomst een prognose over het herstel van de internationale congresmarkt. Het Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) vertelde over de mogelijkheid om organisatoren van internationale, meerdaagse congressen financieel te ondersteunen met een kosteloze, rentevrije lening of een garantstelling.

500.000 euro om congressen binnen te halen

Belangrijke learning van het congres was dat Groningen zijn boodschap beter over de bühne moet brengen. Daar ligt een gezamenlijke taak voor de leden van de GCA. De Kok: “Om de komende jaren volop te kunnen gaan investeren in onderzoek doen naar en het binnenhalen van congressen, hebben we een budget van 500.000 euro nodig. Hiervoor is structurele financiering vanuit zowel de publieke als de private sector nodig.” Deze oproep bleek goed aan te slaan, aangezien het Fonds Ondernemend Groningen een driejarig partnership is aangegaan en de GCA financieel gaat ondersteunen.

“We moeten nu met daad en geld in actie komen en structureel blijven investeren, anders raken we achterop ten opzichte van andere steden in Nederland”, aldus Olland. “Groningers zijn nuchter, maar zeker ook trots op hun regio. Het is tijd dat we laten zien wat Groningen te bieden heeft!”

Bij de Groningen Congresalliantie (GCA) zijn onder andere Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Groningen Conventions en Groningen Congres Bureau aangesloten. Deze partijen hebben als gezamenlijk doel om Groningen als stad en regio beter te onder de aandacht te brengen bij organisatoren van kenniscongressen.