Het wetenschappelijk congres van de toekomst

Hoe worden congressen in de toekomst georganiseerd? Wordt alles virtueel of wil men elkaar tóch ”live” blijven ontmoeten? De ambassadeurs van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC) gaan met dit onderwerp aan de slag op 26 november in ”De Bovenkamer van Groningen”.
 
Jaap Westerhuijs is secretaris van het UEC én lid voor het leven legt de kern uit van dit ambassadeursgenootschap: “De UEC-leden zijn ervaren congresorganisatoren en bewegen anderen om congressen naar het noorden te halen. Die ”anderen” kunnen wetenschappers zijn, maar ook provinciale- en gemeentelijke ambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven.”

Wie vervolgens zo”n internationaal congres organiseert, weet zich verzekerd van de ondersteuning van hetGroningen Congres Bureau (GCB), die de organisatie en communicatie op zich te neemt.
 

26 november

Op 26 november komen de UEC-leden bijeen voor hun jaarlijkse moment van kennis opdoen en delen en om elf nieuwe leden te verwelkomen. Elk van deze nieuwe leden heeft in 2013 een rol gespeeld in een internationaal congres in de regio, zoals bijvoorbeeld  de International Conference of Renaissance Humanism en Silence, Religion and the Movies. De elf initiatiefnemers worden in de Watertoren eervol geïnstalleerd door Sibrand Poppema, de voorzitter van het College van Bestuur van de Rijks Universiteit Groningen (RUG).

Het UEC hecht eraan om de thema”s van elk jaar met een rode draad aan elkaar te verbinden. Zo was in 2013 het thema ‘Where the magic happens’, en werden onder andere creatieve antwoorden gegeven op de vraag ‘hoe zorg je dat opgedane kennis een volgende keer ook écht in praktijk wordt gebracht?’. In het verlengde daarvan staat nu een duurzame overdracht van kennis centraal. “Want we moeten ervoor blijven zorgen dat onze gasten duurzame toegang hebben tot de congressen die we organiseren”, vertelt Jaap Westerhuijs. “De manier waarop congressen worden ingevuld is voortdurend in beweging en daar groeien wij actief in mee. Maar helemaal virtueel? Dat zal niet gebeuren. Netwerken blijft een belangrijke factor, mensen willen elkaar toch ”live” blijven ontmoeten.”
 

Het concrete toekomstbeeld

Het wetenschappelijk congres van de toekomst is dan ook het centrale thema op 26 november. Dat toekomstbeeld krijgt concreet vorm door presentaties als:
• ”Toegankelijkheid van kennis” – een electronische manier om proceedings en abstracts van een congres duurzaam te produceren.
• ”Real and Virtual” – hoe zijn reële en virtuele internationale congressen met elkaar te combineren?
• Green Meeting Industry Council – over de duurzame toegankelijkheid van kennis.
• Kennismanagement van heden en toekomst.

Meer weten over het Ubbo Emmius Colleghie? Surf naar www.colleghie.nl of neem contact op met Jaap Westerhuijs (jaap@gcb.nl) of via GCB-directeur Mariska Pater (mariska@gcb.nl).