Hoteliers pessimistisch na slecht eerste halfjaar

De Nederlandse hotelmarkt kampt met tegenvallende resultaten, blijkt uit de Global Hotel Market Sentiment Survey van Horwath HTL. Meer dan de helft van de hoteliers heeft in het eerste halfjaar een lagere omzet gerealiseerd dan vooraf werd verwacht. Vooral de gemiddelde kamerprijs blijft achter bij de verwachtingen. Voor de tweede helft van 2012 houdt bijna 60% rekening met een omzetdaling ten opzichte van 2011. Hiermee behoort Nederland tot de meest pessimistische landen van Europa.

De ondervraagde Nederlandse hoteliers geven aan dat de resultaten in het eerste halfjaar van 2012 achterbleven bij de verwachtingen. 41% van de hoteliers behaalde een bezettingsgraad die slechter of veel slechter was dan begin dit jaar werd verwacht, terwijl 34% aangaf een betere bezettingsgraad te hebben behaald.

Op de gemiddelde kamerprijs werd echter nog minder goed gescoord: 52% van de hoteliers realiseerde een lagere kamerprijs dan verwacht, waar 20% een hogere kamerprijs dan verwacht realiseerde. Ook de totale omzet valt tegen: voor 52% was de omzet beneden verwachting, tegen 28% boven verwachting.

De belangrijkste oorzaak voor de lagere resultaten lijkt de aanhoudende economische crisis te zijn. Voor 44% van de hoteliers waren de gevolgen van de crisis nog erger dan verwacht. Circa 36% gaf aan dat de gevolgen naar verwachting waren, en slechts 20% zei dat de gevolgen meevielen.

Slechte vooruitzichten tweede halfjaar

Ook de vooruitzichten voor de tweede helft van 2012 zijn niet goed. Hoewel 19% van de hoteliers verwacht dat de gemiddelde bezetting van de hotelmarkt in het tweede halfjaar zal stijgen ten opzichte van dezelfde periode in 2011, houdt 47% rekening met een daling. Bovendien is een ruime meerderheid (61%) het erover eens dat de gemiddelde kamerprijs zal dalen, wat volgens 55% ook zal leiden tot een omzetdaling. Een stijging van de kamerprijzen of omzetten wordt slechts door respectievelijk 14% en 17% van de hoteliers voorzien.

Hoewel de meeste hoteliers verwachten met het eigen hotel beter te zullen presteren dan de markt, zijn ook hier de prognoses weinig positief. Ten aanzien van de eigen hotelresultaten verwacht 33% nog wel een stijging van de bezetttingsgraad, maar houdt 50% rekening met een daling. De verwachtingen ten aanzien van de gemiddelde kamerprijzen zijn nog negatiever: 58% van de hoteliers verwacht een lagere kamerprijs te zullen realiseren, waarbij 28% rekent op een daling van meer dan 5%. Uiteindelijk verwacht 60% van de hoteliers dat de omzet over het tweede halfjaar van 2012 lager zal zijn dan in 2011, terwijl slechts 29% verwacht een omzetstijging te zullen realiseren. Gemiddeld wordt verwacht dat de totale omzet met 2,6% zal dalen.

Negatiever dan Europese collega’s

De index voor het Nederlandse hotelsentiment, dat op basis van de verwachte resultaten kan worden berekend, is gedaald van +19 in het begin van 2012 naar -26 nu. In februari 2011, toen de hotelmarkt midden in het herstel zat, was het sentiment nog +51.
De Nederlandse hoteliers zijn aanzienlijk pessimistischer dan de meeste Europese collega’s. Gemiddeld is het sentiment in Europa ook negatief, maar met een score van -8 valt het pessimisme relatief mee. Het meest positief zijn de verwachtingen in Ierland (+28), Duitsland (+20) en Oostenrijk (+20). De hoteliers in deze landen verwachten in de tweede helft van 2012 beter te presteren dan in 2011. Het meest negatief zijn de verwachtingen in Italië, met een score van -63. Ook in Zwitserland, Portugal en Bulgarije zijn de prognoses slechter dan in Nederland.

Wereldwijde is het optimisme over de komende maanden het grootst in Afrika/Midden Oosten (+29) en Amerika (+28). Ook Azië is nog redelijk positief, met een score van +10. Oceanië is, net als Europa, overwegend pessimistisch. Per saldo is het wereldwijde hotelsentiment hierdoor bijna exact neutraal, met een score van +1.

Bron: Horwath HTL