IAPCO: Overheidsbijeenkomsten temperen herstel meeting markt

Het aantal associatie meetings uitgevoerd door de leden van IAPCO lag in 2013 ruim 8 procent hoger dan in 2012, met 2.826 meetings tegenover 2.607 in het voorgaande jaar. Het aantal bijeenkomsten voor overheden daalde wederom: 609 in 2013 ten opzichte van 707 in topjaar 2011. Bij meetings voor het bedrijfsleven keerde de neerwaartse trend van 3.280 naar 3.329 bijeenkomsten.
‘, ‘IAPCO ziet in de resultaten van vorig jaar de kiemen van herstel van de meeting industrie. Ook het aantal deelnemers die de door haar leden georganiseerde bijeenkomsten aantrok steeg. In 2013 werden 2.718.797 deelnemers geregistreerd, een toename van iets minder dan 6 procent. Het gemiddelde aantal deelnemers per event lag met 402, 16,5 procent hoger dan het laagtepunt (345) in 2011. Ook steeg het aantal overnachtingen met 20 procent ten opzichte van 2012.

Het aantal full time medewerkers in dienst bij IAPCO-leden maakten een negatieve ontwikkeling door: in 2013 een daling van 11 procent ten opzichte van 2011.

Hier vind je de volledige resultaten

‘, ‘