ICCA Statistics Report 2020

ICCA brengt decimering internationale congresbranche in beeld

De maatregelen als reactie op de Covid-19 pandemie hebben de economische bijdrage van internationale associatiecongressen gedecimeerd, is de conclusie in het ICCA Statistics Report 2020. De 13.252 in 2019 door ICCA geregistreerde meetings waren naar schatting goed voor 8,86 miljard euro aan bestedingen. Voor de 8.409 geïdentificeerde bijeenkomsten in 2020 calculeert de internationale vakorganisatie de bestedingen op 1,36 miljard euro.

Voor 43,2 procent komt de terugval in bestedingen op het conto van het fors lagere aantal internationale congressen dat is gepland in 2020. Het afgelasten en uitstellen van bijeenkomsten is voor respectievelijk 10,8 en 31,1 procent verantwoordelijk. De overige 12,9 procent zijn het gevolg van de transformatie naar virtuele/hybride meetings, wat leidt tot minder uitgaven, zoals reis- en verblijfkosten

Geen ranglijsten

Het ICCA Statistics Report bevat dit keer geen ranglijsten van internationale congreslanden en -steden. Normaal zijn die tabellen het uithangbord van de jaarlijkse statistieken over internationale associatiecongressen. Gezien de enorme invloed die de coronamaatregelen op de congreskalender hebben gehad, is het niet opportuun om deze ranglijsten over 2020 te maken.

Wel heeft de internationale vakvereniging de congresgegevens zoveel als mogelijk bijgehouden en aangepast aan de actualiteit. Eveneens zijn er nieuwe categorieën toegevoegd om zicht te houden op zaken als uitstel, annulering, verhuizing en omzetting naar virtuele en hybride meetings.

Aanzienlijke daling

In totaal werden 8.409 internationale congressen geïdentificeerd die plaatsvonden of gepland in 2020. Vorig jaar omvatte de rapportage een overzicht van 13.252 meetings.

Deze aanzienlijke daling is deels te verklaren door de feit dat tal van congreswebsites voortijdig offline zijn gehaald als reactie op de pandemie. Daarnaast hebben de meeste congresorganisatoren de webpagina bijgewerkt met nieuwe data of locatie, wat het vinden van de oorspronkelijke oorspronkelijke data voor het evenement in 2020 bemoeilijkt. Het verzamelen van de gegevens was met name een uitdaging voor de leden van ICCA.

Vanwege de lockdowns was de overgrote meerderheid van de locaties en hotels gesloten en het merendeel van het personeel was op verlof, werkte veel minder uren of was zelfs overbodig geraakt.

Verschuiving door het jaar

Van de door ICCA geïdentificeerde internationale congressen in 2020 is 44 procent uitgesteld. 30 procent werd vervangen door een virtueel evenement.

Het aantal geannuleerde internationale congressen kwam uit op 14 procent en het aantal evenementen dat doorgang vond was goed voor 9 procent van het totaal.

Hybride congressen en het verhuizen naar een andere locatie maken met respectievelijk 2 en 1 procent de cirkel rond.

Gedurende het jaar waren er wel verschuivingen in de percentages. Zo beleefde het uitstellen van congressen haar piek in het midden van het jaar. Naar het einde van het jaar toe was er een opleving van het aan virtuele evenementen. Volgens de samenstellers van het rapport een teken van de groeiende aanpassing van de branche van verenigingscongressen aan de aanhoudende pandemie.

Meer deelnemers

De 2.648 meetings die in 2020 werden geconverteerd naar 143 hybride (2 procent) en 2.505 virtuele (30 procent) bijeenkomsten konden zich verheugen op 50 procent meer deelnemers: gemiddeld 1.356 voor de virtuele variant tegenover 908 deelnemers voor de laatste editie van het origineel.

Dit leverde de organisatoren echter niet meer inkomsten op. De gemiddelde registratie fee lag namelijk 60 procent lager met een deelnametarief van 173 euro ten opzichte 430 voor het originele live event.