ICCA introduceert publicatie over crisismanagement

ICCA heeft in samenwerking met Safehotels Alliance een publicatie samengesteld over het voorbereiden en reageren op crisissituaties bij meetings. Het doel van crisismanagement is om gestructureerde oplossingen te ontwikkelen voor crisis- en noodsituaties en zo een ​​minimale impact op mensen, reputatie en activa (ook in deze volgorde) te waarborgen. De nieuwe publicatie richt zich op leidinggevenden bij associaties, maar is interessant voor iedereen die meetings organiseert of faciliteert.
ICCA CEO Martin Sirk: “I’ve frequently stated during presentations that ‘there is no such place as a safe destination”, but that doesn’t mean that association meeting planners, PCOs, destination marketers, and venue directors can’t work together to help mitigate risks and prepare to deal effectively with unexpected crises.  Planning, foresight, great contingency preparation, understanding how to communicate internally and externally, and, perhaps most critically, teamwork are all covered in this new ICCA document, which we hope will enable international association meetings to safely navigate an ever more complex and challenging global environment.”

De publicatie behandelt de twee complementaire vormen van crisisbeheersing, de operationele kant en communicatie. Operationeel crisismanagement richt zich op de praktische organisatie en de te treffen maatregelen met als prioriteit mensen en activa. Communicatief crisismanagement richt zich op hoe om te gaan met public relations en de media met als prioriteit reputatie.
 

Operationele crisisbeheersing

De operationele richtlijnen zijn verstrekt door Andy Williams van Safehotels. Aan bod komen de voorbereiding op een eventuele crisis, voorbeelden van kenmerken van een crisissituatie en de rollen en verantwoordelijkheden van een crisismanagementteam, aangevuld een bijlage met een praktische templates en links naar nuttige bron en informatie.
Safehotels is de initiatiefnemer van de Global Hotel Security Standard en biedt onafhankelijk geverifieerd certificering voor hotels en vergaderlocaties met betrekking tot veiligheid.
 

Communications crisisbeheersing

De richtlijnen voor crisiscommunicatie hebben als bron Tina Altieri van Media Australasia Xchange (MAX), meermalig spreker op het ICCA Congres, en een artikel van ICCA”s Communication Strategist Mathijs Vleeming, met als titel ‘Reactive or proactive? Seven factors for effective crisis communication for international meetings’, aangevuld met een checklist die gepubliceerd is op MeetingsPR.com.
Als bijlagen zijn er onder meer twee case studies over hoe ICCA qua communicatie is omgegaan met een potentiële crisis: de uitbraak van dengue koorts voorafgaand aan het ICCA Congress 2012 in Puerto Rico en geopolitieke uitdagingen in verband met ISIS en Ebola ten tijde van het ICCA Congress 2014 in Antalya, Turkije. Verder als bijlage het artikel ‘Mastering the Media: When the media spotlight is on you in times of crisis’.
 
ICCA-leden kunnen de publicatie downloaden op www.iccaworld.com.
 

Op de foto: Mathijs Vleeming, Communicatie Strateeg van ICCA, Martin Sirk, CEO van ICCA en Hans Kanold, CEO van Safehotels

‘, ‘