IDEA en Taller Events uit elkaar

Branchevereniging IDEA en secretariaatsbureau Taller Events nemen afscheid van elkaar. Na een intensieve en vruchtbare samenwerking van negen jaren hebben Taller Events en Independent Dutch Event Association (IDEA) onlangs het besluit genomen om hun samenwerking met ingang van het voorjaar 2011 te beëindigen.
Taller Events en IDEA kijken terug op een plezierige en vruchtbare samenwerking in de afgelopen jaren. De inspanningen van Taller als mede-initiator en bouwer van het label IDEA zijn binnenkort afgerond. IDEA staat aan de vooravond van een volgende krachtige ontwikkelingsfase. "We hebben negen jaar intensief samengewerkt", verduidelijkt IDEA-voorzitter Gerben Plasmeijer deze stap.

"Het afgelopen jaar hebben we intern veranderingen doorgevoerd. Zo hebben alle bestuursleden een eigen portefeuille, waardoor de bestuursleden meer op de voorgrond treden, ook als woordvoerders naar de media. Leons rol als directeur was daardoor al iets naar de achtergrond geraakt. Het is nu tijd voor een volgende stap. Dat betekent dat we afscheid nemen van Leon  en Taller Events als directeur en secretariaat van IDEA. Dat is niet leuk, maar we denken dat het de juiste stap is. We hebben gekozen voor een gefaseerde afbouw, zodat we de tijd en de ruimte hebben om een waardige opvolger te vinden. . We houden alle opties open. Dat houdt ook in dat we eventuele samenwerkingen met andere brancheverenigingen zullen bekijken, mocht dat aan de orde zijn. Maar zover is het nog niet."

De taken en bezigheden van Taller Events inzake IDEA worden stapsgewijs afgebouwd. Met ingang van 1 januari 2011, treedt Leon Kruitwagen (Taller Events) terug als directeur van IDEA. De secretariaatswerkzaamheden worden tot 1 april 2011 voortgezet. IDEA, Independent Dutch Eventmarketing Association, vertegenwoordigt meer dan 65 toonaangevende evenementenbureaus in Nederland. Door het streven naar top-kwaliteit en het stellen van hoge eisen is de opdrachtgever bij IDEA-leden verzekerd van het beste wat de markt te bieden heeft. Dit geldt zowel voor de kwaliteit, de creativiteit en de continuïteit van door IDEA-leden georganiseerde evenementen.

Info: www.ideaonline.nl