International Orthoptic Congress komt naar Rotterdam

Het prestigieuze International Orthoptic Congress (IOC) zal in 2016 in Rotterdam plaatsvinden, en wel van 28 juni tot en met 30 juni in de Doelen. De keuze viel op Rotterdam na een presentatie van Rotterdam Marketing en een ”IOA Council Representative of the Netherlands”  in Praag. Het congres verwacht achthonderd bezoekers en zal Rotterdam in totaal 1,1 miljoen euro opleveren. De Maasstad kreeg de voorkeur boven Florence.Rotterdam Marketing, Congrex Holland, Concert- en congresgebouw de Doelen, het NBTC en de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) hebben samengewerkt om het IOC 2016 naar Rotterdam te kunnen halen. “Sinds het nationale bid in 2009 werd gewonnen heeft Rotterdam Marketing het voortouw genomen in de begeleiding van het internationale bid," vertelt Ton Wesselink, directeur van Rotterdam Marketing. “Rotterdam Marketing heeft aan de hand van de criteria van het congres geadviseerd welke locaties geschikt zijn, vervolgens is een afgezant naar Praag gegaan om het bid te presenteren”.

De inzet van het Stimuleringsfonds was een van de belangrijkste redenen van de IOA om voor Rotterdam te kiezen. Het Stimuleringsfonds van Rotterdam biedt initiatiefnemers van internationale associatie congressen onder bepaalde voorwaarden een financieel steuntje in de rug. Het fonds, dat ook het komende jaar wordt voortgezet, is gericht op de speerpunten van de stad; haven/ industrie, medisch en creatief. Andere redenen om voor Rotterdam te kiezen waren dat Europa op het gebied van orthoptie voorop loopt. In Nederland is de scholing voor orthoptisten bijvoorbeeld erg goed en het  IOA hecht er veel waarde aan dat studenten en young professionals bij het congres worden betrokken. En last but not least:: het Erasmus Medisch Centrum geldt als een vooraanstaand ziekenhuis op het gebied van orthoptie.

Info: www.rotterdam-marketing.nl