Internationale associatie markt blijft sterk

Congressen van internationale verenigingen hebben maar beperkt last van de economische tegenwind, zo blijkt uit onderzoek van IMEX en ICCA onder leidinggevenden van internationale associaties . Eenderde van respondenten geeft aan minder deelnemers te hebben ontvangen, maar slechts één op de tien geeft aan dat het om een significante verlaging gaat. Daar tegenover staat een kwart van de respondenten die het aantal deelnemers zag stijgen, waarvan bij 9% sprake was van significante groei.

De inkomsten uit sponsorbijdragen en beursinkomsten laten een minder rooskleurig plaatje zien. Slechts 14% van de respondenten zag deze bijdragen toenemen, terwijl 46% een afname rapporteert, waarvan 14% significant.

Deze gegevens liggen in lijn met het onderzoek dat in juni 2009 werd gehouden onder de deelnemers aan de IMEX Association Day.

In dit nieuwe onderzoek is ook gevraagd naar de verwachtingen voor 2010. Hier geeft 44% aan geen verandering te verwachten ten opzichte van 2009, 39% verwacht meer deelnemers en 16% rekent op een daling.

ICCA CEO Martin Sirk: "De resultaten kloppen met de verhalen die we horen van onze leden en van andere directieleden van international associaties. De economische terugval heeft impact, maar die is veel minder erg dan in andere sectoren van de meeting industrie.”

www.iccaworld.com