Internationale beurzen en congressen leveren Amsterdam RAI de winst in 2012

Amsterdam RAI heeft 2012 positief afgesloten met een topomzet uit haar kernactiviteiten. Het uiteindelijk netto-resultaat werd gedrukt door tegenvallers bij de deelnemingen RAI Langfords en MECC Maastricht. “We hebben het in een tijd van gure wind goed droog gehouden”, concludeert Algemeen Directeur Hans Bakker. Hij voorziet dat ook 2013 een positief jaar wordt.

Amsterdam RAI behaalde in 2012 een netto-omzet van  134,7 miljoen euro. Dat is 0,8% meer dan de 133,6 miljoen euro in 2011 en 7,8% meer dan de 125 miljoen euro netto-omzet in het qua evenementenkalender meer vergelijkbare jaar 2010.  De even jaren gelden bij de beurs- en congreslocatie als een internationaal jaar, tegenover de meer door nationale evenementen gedomineerde oneven jaren.

Dertig procent meer

2012 gaat de boeken in als een recordjaar wat betreft het aantal bezoekers bij internationale beurzen en congressen. De 47 evenementen in deze categorie trokken 400.000 bezoekers, wat 30% meer is dan in voorgaande jaren.

“Dit type evenementen levert veel toegevoegde waarde aan zowel het resultaat van de RAI als aan de stad”, vertelt Bakker. “Voor de nationale beurzen en congressen mag je rekenen dat voor elke euro gespendeerd in de RAI, gemiddeld vier euro in de stad wordt uitgegeven. Bij internationale meerdaagse congressen loopt dat op naar vijftien tot vijfentwintig euro.  Voor de overige evenementen is het eerder een kwartje in de stad per euro in de RAI.”

Deels tenietgedaan

De positieve financiële resultaten op de kernactiviteiten werden in 2012 werden deels tenietgedaan door tegenvallers bij uitgeverij RAI Langfords en MECC Maastricht. Bij RAI Langfords kwam in juli 2012 aan het licht dat de resultaten jarenlang beter zijn gepresenteerd dan ze werkelijk waren. Als reactie daarop zijn de activiteiten van RAI Langfords per 1 januari 2013 stopgezet.  Het MECC liet na het verlies van 150.000 euro in 2011 een nog groter verlies van 800.000 euro in 2012 zien.  Amsterdam RAI heeft recent met de Gemeente Maastricht overeenstemming bereikt over beëindiging van de samenwerking, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.
“Gelukkig weten we nu zeker dat het eenmalig is geweest”, stelt Bakker. “Op de resultaten van 2013 hebben beide deelnemingen geen invloed meer.”
Door de uiteindelijke kostenstijging met 2,9 miljoen euro ten opzichte van 2011, daalde het bedrijfsresultaat van 7,8 miljoen euro in 2011 naar 6,0 miljoen euro in 2012. Het nettoresultaat kwam in 2012 uit op 2,0 miljoen euro (2011 3,1 miljoen).  In vergelijkingsjaar 2010 was het bedrijfsresultaat  11,6 miljoen en het nettoresultaat 5,7 miljoen euro.

Eigen evenementen

De resultaten van de eigen evenementen vertoonden een licht positief beeld. Internationale vaktitels als Intertraffic en ISSA Interclean wisten groei te realiseren en METS bleef stabiel. Ook de buitenlandse edities van eigen evenementen (op het gebied van watermanagement, verkeerstechnologie en professionele schoonmaak) in China, USA en India leverden een groeiende bijdrage aan het resultaat. Nationaal presteerden evenementen als Horecava en Huishoudbeurs en de gerevitaliseerde BedrijfsautoRAI naar verwachting.
Amsterdam RAI werd in 2012 drie maal internationaal gelauwerd voor haar prestaties. De beurs- en congreslocatie werd  uitverkozen tot ‘Best International Venue’ door het toonaangevende  vakblad Exhibition News. Ook kreeg de RAI de prestigieuze ‘Sustainable Development Award’ van brancheorganisatie UFI en de ‘European Social Responsibility Award’ van marketingorganisatie HSMAI.

Uitzonderlijk goed congresjaar

Hans Bakker voorziet ook een positief 2013. Amsterdam RAI kent een uitzonderlijk goed congresjaar met onder meer het European Society of Cardiology Congress (ESC) met ruim 30.000 deelnemende cardiologen, het  European Cancer Congress (ECC) en European Association of Liver Studies (EALS).

“Het cardiologencongres kon tien jaar lang niet naar Amsterdam komen, omdat ze te groot was voor de stad en voor de RAI. Inmiddels zijn er achtduizend hotelkamers bijgekomen en kunnen we de RAI ook uitbreiden, zodat het weer past”, aldus Bakker.

Daarnaast is de orderportefeuille gevuld met terugkerende grootschalige evenementen als Integrated Systems Europe, European Utility Week, PLMA en IBC.

Een minpunt is het last minute wegvallen van de AutoRAI 2013, maar Bakker verwacht dat deze financiële tegenvaller wordt gecompenseerd door het binnen halen van andere evenementen. “We zijn op dit moment enorm actief op dit gebied en hebben links en rechts al wat bijgeboekt. We hebben deze maand zelfs nog een groot corporate event binnengehaald voor tienduizend man dat in november moet plaatsvinden. Ook over 2013 zullen we zwarte cijfers schrijven.”