Verschillende uitvoering en misverstanden bij nieuwe maatregelen

‘Invulling nieuwe maatregelen leidt tot grote verschillen en misverstanden’

Ondernemers van evenementenlocaties aangesloten bij Dutch Venue Association (DVA) en CLC-Vecta luiden de noodklok vanwege de eerder deze week aangekondigde, voor zakelijke evenementenlocaties desastreuze maatregelen. De aangekondigde ‘dertigpersonennorm’ is niet realistisch en is onwerkbaar, stellen beide verenigingen. Volgens hen heeft de implementatie van het door de landelijke overheid goedgekeurde Corona-protocol de afgelopen maanden bewezen dat ook grotere zakelijke evenementen veilig georganiseerd kunnen worden.

Grote verschillen

De bij de veiligheidsregio’s neergelegde invulling van de nieuwe maatregelen leidt tot grote landelijke verschillen, inzichten en misverstanden. Plaatselijk is er soms sprake van willekeur en ondoorgrondelijke interpretatie van de regels. Neem alleen al de verschillen in ontheffingen tussen de vier grote steden, stellen DVA en CLC-Vecta. Zij pleiten voor een landelijke invulling van de maatregelen en terugkeer naar de 1,5 meter invulling voor wat betreft het aantal personen op een locatie afhankelijk van het aantal beschikbare vierkante meters.

Corona-protocol

DVA en CLC-Vecta hebben met leden van Eventplatform Nederland aan de wieg gestaan van het door de veiligheidsregio’s en de landelijke overheid goedgekeurde protocol. Dit Corona-protocol voor zakelijke bijeenkomsten bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten, zoals vak- en publieksbeurzen, corporate events, congressen en vergaderingen. Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk buiten de scope van dit protocol.

Op basis van voornoemd protocol voor zakelijke bijeenkomsten heeft de overheid per 1 juli tot verruiming besloten voor de organisatie van zakelijke bijeenkomsten. Mits de 1,5 meter regel en alle andere voorwaarden uit het protocol strikt nageleefd worden. Door de professionele aanpak van de branche en het strikt naleven van het Corona-protocol, implementatie van tal van preventieve en innovatie maatregelen, het consequent uitvoeren van gezondheidschecks en het altijd registreren van aanwezige bezoekers is er na drie maanden geen enkel geval bekend van verspreiding van het Corona-virus door dit type bijeenkomsten.

Opdrachtgevers annuleren massaal

Met de nu aangekondigde maatregel het aantal gasten in een locatie te beperken tot maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte zijn evenementenlocaties terug bij af! Opdrachtgevers die schoorvoetend ‘aandurfde’ bijeenkomsten te organiseren annuleren deze nu massaal.

Henk Kroneberg, voorzitter van de Dutch Venue Association: “De waarde van de inspanningen die evenementenlocaties hebben gedaan om protocollen strikt na te leven, de investeringen in innovatieve maatregelen en het volledig ontbreken van Corona-gevallen op onze locaties, worden door de overheid volledig aan de kant geschoven.”

Zonder enige afstemming

Riemer Rijpkema, directeur CLC-Vecta: “We hebben begrip voor het feit dat er extra maatregelen nodig zijn maar nu gebeurd dit zonder enige afstemming zodat locaties geen tijd hebben alternatieve oplossingen aan opdrachtgevers te bieden. Met als gevolg volop annuleringen en het intrekken van opdrachten.”

“Veel van dat wat de afgelopen maanden weer zorgvuldig is opgebouwd gaat onnodig verloren. Opdrachtgevers raken het vertrouwen kwijt in locaties, worden in verwarring gebracht en nemen nog meer dan voorheen een afwachtende, kritische houding aan”.