Platform Museum Locaties in het Amsterdam Museum

“Jongeren willen niet jackass kijken, maar dingen zelf ondergaan”

Het is niet toevallig dat drie musea als best practice een evenement hebben gekozen waarbij jongeren de doelgroep zijn. Evenementen blijken het middel om jonge generaties kennis te laten maken met een museum. “Jongeren willen niet jackass kijken, maar dingen zelf ondergaan”, om het in de woorden van John Veenstra van Centraal Museum te zeggen.
 
Het Platform Museum Locaties vierde op donderdag 24 november haar vijfjarig bestaan. Eerst inhoudelijk in het Amsterdam Museum met de presentatie van het jaarplan 2012 en van een aantal opvallende evenementen bij de aangesloten leden, om vervolgens na een rondvaart over de grachten feestelijk af te sluiten in het nog jonge Mint Hotel.
Platform Museum Locaties in het Amsterdam Museum

 

John Veenstra had de tentoonstelling Red Bull Art of Can als best practice gekozen. Art of Can is een wereldwijd project van het energiedrankmerk, waarmee mensen worden uitgedaagd om kunstwerken te maken van de Red Bull blikjes. Rondom de tentoonstelling van de inzendingen in Centraal Museum Utrecht werden ook evenementen georganiseerd.

Van de genodigden op het openingsevenement op 3 oktober waren er 50 op uitnodiging van het museum en 200 op uitnodiging van Red Bull. “Anders wordt het weer zo’n museumgebeuren”, verklaarde Veenstra de verhouding. “We wilden juist een nieuwe doelgroep van tussen de 16 en 26 jaar bereiken.”

De slotdag van de tentoonstelling viel samen met de Museumnacht in Utrecht. Het Centraal Museum kreeg die avond 4.700 van de in totaal 5.500 bezoekers in huis.

Oukje Schepens vertelde over de viering van 35 jaar Sesamstraat, waarvoor het Van Gogh Museum in opdracht van communicatiebureau Linden & Barbosa een besloten kinderfeest organiseerde waarin het net gerestaureerde schilderij De Slaapkamer van Van Gogh als uitgangspunt werd gekozen. Zo vielen onder meer een aantal bewoners van Sesamstraat in levende lijve te bewonderen in een driedimensionale weergave van het schilderij. Het museum zelf gebruikte het evenement om haar programma voor de jonge kinderen onder de aandacht te brengen. Het museum kreeg geen vergoeding voor het evenement, maar volgens Stevens is de mediawaarde die het heeft opgeleverd een veelvoud van de kosten.

Joris van der Meijden van het Legermuseum in Delft memoreerde het effect van de C1000 Dungan ruilmiddag, waarbij ruim 200 kinderen hun bijeengespaarde schijfjes met fantasiefiguren konden ruilen en prijzen konden winnen. “Later heb ik kinderen en ouders van die dag weer in het museum teruggezien. Een publiek dat anders niet in het museum komt”

Leon Kruitwagen van Taller Events, vijf jaar geleden initiatiefnemer van het Platform Museale
Ontvangsten en Evenementen, keek tijdens de feestelijke bijeenkomst in het Mint Hotel tevreden terug op de ontwikkeling  van het platform dat is uitgegroeid van 25 naar 65 leden.

“Een hecht netwerk van museale professionals, een stevig platform waar kennis en ervaring op open wijze worden gedeeld én professionele profilering van de leden op de locatiewebsite www.museumlocaties.nl. Daarnaast zijn de keuze voor een ‘kloekere’ naam (Platform Museum Locaties) en de nieuwe huisstijl bij de leden in zeer goede aarde gevallen.”