Maatschappelijk Verantwoord Organiseren

Dat ook de meeting markt duurzaam en ‘groen’ hoort te zijn staat buiten kijf. De vraag is alleen hoe organiseer je ‘milieuvriendelijk’.

Bekende namen lopen voorop

Bij veel bedrijven staat het denken over duurzaam organiseren in de kinderschoenen. Het zijn de bekende namen die voorop lopen bij het organiseren van duurzame bijeenkomsten.
lees verder…

Criteria duurzaam inkopen

Nu de productgroep Adviesdiensten is komen te vervallen, krijgen organisatiebureaus nog niet direct te maken met de duurzame inkoopseisen die het Rijk en andere overheden zich in 2010 opleggen. Maar binnen andere productgroepen zijn er criteria die ook bij de organisatie van bijeenkomsten een rol kunnen spelen.
lees verder…

Ervaringen met duurzaam organiseren

Leer van de ervaringen van anderen zoals het Nationaal Sustainability Congres en het congres van de Amerikaanse democraten.
lees verder…