Management buy out Spant!

Paul Haighton en Bert Dijkstra hebben de expoitatie van Spant! Bussum overgenomen. Haighton was algemeen directeur en Dijkstra financieel manager van Spant! Met de transactie is een verkoopprijs van ruim vier miljoen euro gemoeid. De gemeente Bussum blijft eigenaar van het gebouw.

Over de verzelfstandiging hebben het huidige management en de Raad van Commissarissen van Spant! vorige week overeenstemming bereikt. De transactie is tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeente Bussum. De exploitatie wordt ondergebracht in een nieuwe vennootschap, waarvan Paul Haighton en Bert Dijkstra voor 100% aandeelhouder zijn. De nieuwe eigenaars en de voorzitter van de RvC, Frank Elion, maakten op 22 februari de overname bij alle betrokkenen bekend. Het voltallige personeel gaat over naar de nieuwe bv.

Paul Haighton is als algemeen directeur sinds 2007 verbonden aan Spant!, Bert Dijkstra sinds 2005 als financieel manager. Volgens Haighton is de tijd rijp voor een verzelfstandiging: “Spant! is de laatste jaren uitgebouwd naar een gezond professioneel bedrijf waar commercie en cultuur hand in hand gaan. Ons vertrouwen in een goede toekomst van Spant! is dermate groot dat ondanks de onzekere economische tijden en de aangekondigde bezuinigingen, wij voor eigen rekening en risico de exploitatie over willen nemen”.

De ambities om verder te groeien blijven, net als de afgelopen jaren, onverminderd bestaan. Spant! blijft werken en investeren om de sterke marktpositie van het congrescentrum verder uit te bouwen. De verzelfstandiging zal dan ook geen grote veranderingen brengen in de huidige koers van het bedrijf. Ook zet Spant! in op verdere groei van de evenementenmarkt. Evenementenbureaus weten Spant steeds vaker te vinden voor events als modeshows, retail awards en product introducties.

Op de foto:
Paul Haithton (links) en Bert Dijkstra.

www.spant.org