NBTC stelt Nationale Evenementen Kalender samen

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) heeft een meerjarige Nationale Evenementen Kalender samengesteld. In deze lijst zijn evenementen, jubilea, tentoonstellingen en (her)openingen van musea en toeristische attracties opgenomen, die eenmalig zijn en potentie hebben om substantieel internationaal bezoek aan ons land te genereren.

De Nationale Evenementen Kalender past binnen de strategie van het NBTC om de bestemming Nederland gericht te promoten onder potentiële reizigers.

Conrad van Tiggelen, directeur Marketing NBTC: “Evenementen stimuleren recreatief dagbezoek en verblijfstoerisme vanuit het buitenland. In het geval van eenmalige en tijdelijke evenementen is er een grote(re) aanleiding om ons land te bezoeken. Wij hebben deze evenementen in een meerjarige kalender gezet zodat wij deze gericht kunnen inzetten in de marketing van ‘Holland’. Daarnaast helpt het om de communicatieboodschap naar internationale media en consumenten beter op elkaar af te stemmen.”

In 2013 vindt er een groot aantal jubilea plaats in Nederland zoals Amsterdam 2013,  300 jaar Vrede van Utrecht, 200 jaar Koninkrijk, het Nederland-Rusland jaar en de opening van het nieuwe Rijksmuseum.

“Verschillende partijen binnen en buiten de gastvrijheidindustrie kunnen aanhaken bij en (financieel) profijt hebben van een internationaal evenement. Het biedt mogelijkheden voor zowel de gastvrijheidsector als culturele instellingen om aangepaste commerciële proposities te ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk dat de geplande evenementen in een vroeg stadium bij alle relevante partijen bekend zijn. Op basis van het overzicht is te zien in welke maanden of jaren hiaten vallen en de programmering kan hierop worden afgestemd”, aldus Van Tiggelen.