Rotterdam-Knowledge-Ambassa

Netwerk Rotterdam Knowledge Partners uitgebreid

Rotterdam heeft tien nieuwe Rotterdam Knowledge Partners die helpen bij het aantrekken van internationale congressen naar de stad. Zij werden 13 december jongstleden officieel benoemd en welkom geheten in het netwerk van kennisambassadeurs, opgericht door Rotterdam Partners om bij te dragen aan de promotie van Rotterdam als aantrekkelijke congresbestemming. Het netwerk van de Rotterdam Knowledge Partners telt daarmee tachtig wetenschappers, onderzoekers en experts verbonden aan de regio Rotterdam.

De nieuwe kennisambassadeurs zijn veelal werkzaam bij de verschillende kennisinstituten in de regio Rotterdam zoals het Erasmus MC, Codarts Hogeschool voor de Kunsten, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij werden tijdens een bijeenkomst in concert- en congresgebouw De Doelen benoemd voor een periode van drie jaar.

Jaarlijks worden wereldwijd duizenden congressen georganiseerd binnen allerlei wetenschappelijke vakgebieden en verenigingen. De Rotterdamse Knowledge Partners zijn zelf ervaren in het aantrekken en/of organiseren van een congres. Door hun kennis en ervaring hebben zij zicht op de netwerken en congressen die passen bij de kennisspeerpunten van de stad: Medisch & Life Sciences, Food, Transport & Logistiek, Maritiem en Cleantech.