Nieuwe voorzitter MPI Nederland

Vakvereniging MPI Nederland presenteert Robbert Weddepohl als aankomend voorzitter. Vanaf 1 januari 2018 zal Weddepohl huidig voorzitter Mariëlle den Hertog opvolgen en voor een periode van twee jaar het bestuur voorzitten. 
“De verenigingswereld is in rap tempo aan het veranderen. Er is een duidelijke transitie zichtbaar van een leden gedreven organisatie naar een kennis gedreven organisatie. Dit houdt in dat men minder snel lid wordt van een vereniging en daar alles haalt (kennis, netwerk, educatie), maar liever alle opties openhoudt en per keer bekijkt welke aanbieder het beste aansluit bij de specifieke wensen. MPI Nederland biedt reeds de mogelijkheid om per onderdeel aan te haken zonder daar MPI lid voor te hoeven worden, maar zal zich verder moeten ontwikkelen op dit vlak. We hebben echt gezocht naar iemand die MPI deze volgende stap kan laten maken,” aldus Mariëlle den Hertog

Robbert Weddepohl is momenteel werkzaam voor Van der Valk Business en heeft in die hoedanigheid een nieuwe afdeling binnen het Van der Valk concern opgezet. In het verleden was Weddepohl al verscheidene malen bij MPI Nederland betrokken als host van een bijeenkomst. Daarnaast is hij de afgelopen periode steeds actiever betrokken geraakt bij alles wat de vakvereniging op internationaal gebied organiseert.

Vanaf heden tot 1 januari 2018 zal Weddepohl als president elect worden ingewerkt en beginnen met het uitrollen van zijn strategische plan.