Omzet en winst hotelmarkt groeit

De Nederlandse hotelmarkt is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid. Dit blijkt uit het Hosta 2016 rapport dat adviesbureau Horwath HTL op 13 september presenteerde. Wat betreft de verhuur van congreszalen: daar steeg de totale jaaromzet per vierkante meter.
Zowel de bezettingsgraad van de Nederlandse hotels als de gemiddelde kamerprijs zijn gestegen. Hierdoor steeg de totale omzet per hotelkamer met 13 procent, en steeg de winst per hotelkamer met 5 procent. De betere resultaten zijn behaald ondanks de toename van het hotelaanbod. Voor de komende jaren wordt, onder invloed van onder meer de Brexit en terreurdreiging, een lagere groei verwacht.

Hogere omzet en winst

Het onderzoek is door Horwath HTL uitgevoerd onder ruim 400 drie-, vier- en vijfsterren hotels in Nederland, België en Luxemburg. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad in Nederland in 2015 is gestegen van 69,5 procent tot 71,4 procent. Hiermee ligt de bezettingsgraad op het hoogste niveau sinds 2007. De bezettingsgraad in Nederland is nu voor het derde jaar op rij gestegen.

De gemiddelde kamerprijs is in 2015 met 6 procent gestegen, van 96 tot 102 euro. Na de eerdere stijging in 2014 ligt de kamerprijs hiermee nu op het hoogste niveau sinds 2008. De totale omzet in de Nederlandse hotels steeg in 2015 met 13 procent, tot 129 euro per hotelkamer per dag.

Vooruitzichten voorzichtig positief

De verwachtingen voor 2016 laten een verdere groei van de Nederlandse hotelmarkt zien. Verwacht wordt dat de bezettingsgraad met 1,9 procentpunten zal stijgen. De verwachtingen voor 2017 zijn echter minder optimistisch: de bezettingsgraad stijgt dan naar verwachting nog maar met 0,3 procentpunt.  De gemiddelde kamerprijs groeit in beide jaren naar verwachting met circa 2 procent.

De verwachtingen worden onder meer getemperd door de verwachte invloed van de Brexit, en de dreiging van nieuwe terroristische aanslagen in Europa. Andere ontwikkelingen die de Nederlandse hoteliers voor de komende jaren bezighouden zijn de economie, de groei van het kameraanbod en – in sommige steden – de opkomst van Airbnb.

Betere jaaromzet verhuur

De gegevens over de verhuur van congreszalen laten een kleiner aanbod zien per hotel als het gaat om het aantal zalen (van 9 naar 8) en het gemiddeld aantal vierkante meters (van 685 naar 631 vierkante meter). Dit wordt echter vooral veroorzaakt doordat niet elk jaar dezelfde hotels hun gegevens doorgeven voor dit specifieke segment. Horwath HTL geeft ook aan dat deze gegevens minder betrouwbaar zijn dan die van de kamerverhuur, omdat alleen congreshotels meedoen en omdat deze hotels vaak een verschillende manier hebben om de bezettingsgraad en revenuen te berekenen.

Globaal valt wel te stellen dat de bezettingsgraad iets is gestegen (van 9 naar 10 procent) en de verhuuromzet per vierkante meter per jaar is gedaald (van 367 naar 239 euro). De totale jaaromzet per vierkante meter lag echter hoger (1.548 euro in plaats van 1.440 euro in 2014), wat er op duidt dat er meer geld is besteedt aan aanvullende diensten als catering en inhuur van AV-voorzieningen.

In de regio Amsterdam & Schiphol daalde de totale jaaromzet per vierkante meter van 2.120 naar 1.964 euro. Elders in het land steeg de jaaromzet van 1.068 naar 1.161 euro per vierkante meter, vooral als gevolg van het grotere aantal deelnemers per vierkante meter per jaar.