Parthen gaat klimaatneutraal werken

Parthen wil zo duurzaam mogelijk opereren. Het bedrijf reduceert en compenseert daarom de CO2-uitstoot die vrij komt tijdens de werkzaamheden. Om dat in goede banen te leiden, is een nauwe samenwerking met de Climate Neutral Group (CNG) gestart. Zij brengen de CO2-voetafdruk van Parthen in kaart, ondersteunen bij reductie, en verzorgen compensatie van de uitstoot.

“Verantwoordelijk en duurzaam ondernemen is voor ons erg belangrijk”, aldus Roel Frissen, Managing Director van Parthen. “Wij kiezen er bewust voor klimaatneutraal te werken, zonder daarbij de commerciële gang van zaken uit het oog te verliezen.”

Parthen is een dienstverlenend bedrijf voor organisatoren van beurzen, evenementen en congressen. Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot zit volgens CNG in het reizen. Werknemers gebruiken veel de auto en het vliegtuig. De totale uitstoot kwam in 2008 neer op 149,55 ton CO2. Waar mogelijk wordt dit gereduceerd, alle (nu nog) onvermijdelijke uitstoot wordt gecompenseerd. Dit gebeurt via investeringen in een windmolenpark in Taiwan (Gold Standard project). Om de uitstoot van Parthen te compenseren en klimaatneutraal te worden moet een windturbine zestig uur operationeel zijn.

Klanten van Parthen krijgen de mogelijkheid om alle operaties die nodig zijn voor de diensten klimaatneutraal te maken. Een klant kan er bijvoorbeeld voor kiezen om het transport van de bestelde badges klimaatneutraal te verzorgen. Mocht daar voor gekozen worden, dan betaalt Parthen 50% van de extra kosten. Climate Neutral Group zal bepalen wat de CO2-uitstoot is en de mogelijkheid geven om deze te compenseren.