Team op de Wereld van Verschil wereldkaart van Mapstell

Postillion zet persoonlijkheidsanalyse in voor meer diverse teams

Postillion Hotels heeft per 1 januari het sollicitatieproces uitgebreid met een persoonlijkheidsanalyse via de DISC-methode. De hotelketen wil bij vacatures selecteren op het gedrag van toekomstige medewerkers om zo meer diverse teams te kunnen samenstellen.

Werkgevers selecteren doorgaans op bepaalde vaardigheden. Het grote voordeel van de DISC-methode is dat het een indicatie geeft van hoe een sollicitant zich gedraagt in teamverband. De persoonlijkheidsanalyse is onderdeel van de eerste ronde van elke sollicitatie.
Met deze investering in het sollicitatieproces verwacht Postillion Hotels nog beter te kunnen beoordelen of sollicitanten geschikt zijn voor vacatures en of de persoonlijkheidsstijl een aanvulling is op de andere persoonlijkheden binnen de teams.

Meer diverse teams

Erik-Jan Ginjaar, Algemeen Directeur Postillion Hotels: “Het functioneren van een team is bepalend voor het succes van een afdeling en uit onderzoek blijkt dat meer diverse teams beter presteren. We zijn geneigd om in het selectieproces voorkeur te geven aan eigenschappen die je herkent van jezelf of binnen het team. De kunst is juist om mensen te selecteren met eigenschappen die het team nog mist.”

Intrinsieke motivatie

Postillion Hotels kan met behulp van de DISC-analyse de juiste mensen op de juiste plek in het juiste team plaatsen. Op die manier wil het bedrijf het functioneren van de teams optimaliseren en een werkomgeving creëren waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn. Ginjaar: “We willen niet alleen goede medewerkers aantrekken, we willen ze behouden. Hiervoor is een werkomgeving en team nodig waarin ruimte is voor verschillende kwaliteiten en persoonlijkheden. Zo voelen medewerkers zich op hun plek en blijven ze intrinsiek gemotiveerd op de werkvloer.”

Gelukkige arbeidsrelatie

“Ik zie deze toevoeging in de sollicitatieprocedure echt als de basis voor een gelukkige arbeidsrelatie tussen de nieuwe werknemer en de werkgever Postillion Hotels. En voor de sollicitant heeft de test sowieso waarde, ongeacht of het leidt tot een baan bij Postillion Hotels. Hij of zij krijgt immers inzicht in de eigen voorkeurs-gedragsstijl – dat is op zichzelf al waardevol.”

Vier persoonlijkheidsstijlen

Het DISC-model gaat uit van vier persoonlijkheidsstijlen: dominant (D), invloed (I), stabiel (S) en consciëntieus (C).
Aan de hand van een reeks vragen wordt getest hoe een sollicitant scoort op twee assen: hoog tempo – rustig tempo en taakgericht – mensgericht. Op basis van die score wordt de sollicitant ingedeeld in een of meerdere persoonlijkheidsstijlen.
MapsTell heeft het DISC-model verrijkt door een extra laag toe te voegen: de Wereld van Verschil. De assen zijn over een kaart gelegd, waar steden, bergen en rivieren de persoonlijkheidsstijlen verder uitdiepen. Op deze manier biedt MapsTell een interactief alternatief voor lange rapporten over de verschillen binnen de persoonlijkheidsstijlen.