Gedeputeerde Joost van den Akker en MCB-directeur Jurgen Moors

Provincie Limburg investeert in pilotproject Maastricht Convention Bureau

Om de internationale naamsbekendheid van Limburg als congresbestemming een impuls te geven en op korte termijn een provinciale doorontwikkeling van het Maastricht Convention Bureau te realiseren, investeert de Provincie Limburg in een tweejarig pilotproject.

De Provincie Limburg zet daarmee samen met het Maastricht Convention Bureau (MCB) verder in op het binnenhalen van meer congressen, die aansluiten bij het regionaal wetenschappelijk ecosysteem en bij de speerpunten van de Brightlands Campussen.

Onvoldoende benut

Volgens gedeputeerde Joost van den Akker (economie en kennisinfrastructuur) wordt de potentie van de Limburgse congresmarkt nog onvoldoende benut. “Zeker nu de campusontwikkeling op stoom komt, is het moment aangebroken om meer en grotere congressen naar Limburg te halen.”

Met deze investering vanuit de Provincie Limburg zal er specifiek aandacht komen voor het werven van congressen die aansluiten bij de thema’s van de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Hierbij kan gedacht worden aan congressen rondom hoogwaardige materialen en duurzame technologieën. Het werkgebied wordt daarmee verruimd van Maastricht, waar MCB reeds intensief samenwerkt met de Brightlands Health Campus, de UM en het MUMC+, naar Sittard-Geleen.

Ontwikkeling Brightlands Campussen

Anderzijds wordt in kaart gebracht hoe het Maastricht Convention Bureau, door middel van het werven van congressen, ook een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de Brightlands Campussen in Heerlen en op termijn Venlo. Er worden op internationaal niveau immers tal van congressen georganiseerd rondom thema’s als ‘nutrition & food’ of ‘big data’ die goed aansluiten bij onze infrastructuur.

Jurgen Moors, directeur van het MCB: “Wij doen het als Maastricht internationaal al erg goed als het gaat om medische congressen, maar willen ook de overige markten aanspreken waarin wij als regio wetenschappelijk excelleren. Met Brightlands als partner is dit zeker een haalbare kaart. Congressen zijn een uitstekend middel om exposure te generen voor onze provincie en top wetenschappers die hier congresseren te laten kennismaken met onze campussen/(kennis)instellingen. Deze ambassadeurs voor onze provincie worden in de toekomst nieuwe samenwerkingspartners of zelf investeerders.”

Grotere congressen

Hij onderstreept: “Het meest aantrekkelijk zijn grote en internationale titels, maar natuurlijk zijn ook kleinere, vaak zeer specialistische congressen van harte welkom. Deze kunnen dan plaatsvinden in de bij ons aangesloten hotels of ‘on site’ bij de campussen. Grotere titels worden straks, na de renovatie, warm ontvangen in een geheel vernieuwd MECC. Wij zijn verheugd met deze samenwerking met de Provincie Limburg en kunnen de internationale congresmarkt nu nog gerichter aanspreken met een Limburg propositie.”

“Congrestoerisme is de meest aantrekkelijke vorm van toerisme. Het bestedingspatroon van een congresdeelnemer is immers vele malen hoger dan dat van een vrijetijdstoerist. Zo laat een deelnemer aan een congres hier gemiddeld €365 per dag achter.”