RAI CEO Paul Riemens lanceert Amsterdam City of Drones

Paul Riemens, CEO van RAI Amsterdam, heeft op 12 april het initiatief Amsterdam City of Drones gelanceerd tijdens de Commercial UAV Expo Europe. “We willen als RAI Amsterdam meer zijn dan de organisator van evenementen”, aldus Riemens. “We bieden een platform voor kennis, contacten en innovatie.”

Groei faciliteren

Voor Riemens is het logisch dat juist RAI Amsterdam het initiatief om neemt om partijen bij elkaar te brengen. “De drone-industrie is enorm in ontwikkeling en we zien mogelijkheden hieraan bij te dragen door discussie, innovatie en contacten te faciliteren”, legt Riemens uit. “Er komt in 2019 nieuwe Europese regelgeving voor drones en dat zal de drone-industrie een enorme boost geven. Technologisch is al veel mogelijk, de komende jaren zal blijken wat bedrijven en organisaties willen en mogen met deze nieuwe technieken. Denk daarbij aan privacy-kwesties of veiligheid. De stad Amsterdam is met haar focus op educatie, innovatie en technologie een perfecte basis om al deze aspecten bij elkaar te brengen. Bovendien hebben we als RAI Amsterdam een enorm netwerk dat we kunnen aanspreken.”

Netwerk uit luchtvaart gebruiken

Riemens heeft daartoe zelf ook een belangrijke inbreng; hij was hiervoor CEO van luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Tevens was hij voorzitter van de mondiale koepel van luchtverkeersleiders, CANSO. “Vanuit die functie weet ik hoezeer er regelgeving nodig is voor het gebruik van drones. Het gaat om de veiligheid van het vliegverkeer.” Hij heeft ook zijn contacten met de European Aviation Safety Agency (EASA), de Europese organisatie voor veiligheid in de luchtvaart gemobiliseerd, alsmede het ministerie van Infrastructuur en Watermanagement. Zij zijn onderdeel van de EASA High Level Conference on Drones tijdens de Amsterdam Drone Week, later dit jaar en steunen hiermee het initiatief Amsterdam City of Drones.

Aantrekkingskracht

Naast de inhoudelijke positie van Amsterdam en de actieve inzet van de RAI, vormt ook de ligging en infrastructuur van de stad een voordeel. Amsterdam is uitstekend bereikbaar via Schiphol, heeft uitstekend openbaar vervoer, goede hotelfaciliteiten en volop gelegenheden voor sociale en educatieve programmaonderdelen. “De aantrekkelijkheid van een stad is altijd een belangrijke factor bij het organiseren van evenementen,’ benadrukt Riemens. ‘Ook daarom is Amsterdam als spil van de drone-industrie een logische keuze.”

Activiteiten in 2018

In 2018 staan al meerdere activiteiten geprogrammeerd onder de vleugels van Amsterdam City of Drones. Eén daarvan is Commercial UAV Expo Europe die plaatsvond van 10-12 april in de RAI. Dit pan-Europese evenement focust op het industriële gebruik van drones, bijvoorbeeld in beveiliging, infrastructuur en landbouw. Na een succesvolle eerste editie in Brussel in 2017, koos de organisatie ervoor om de tweede editie in Amsterdam te organiseren.

Amsterdam Drone Week

Van 26-30 november 2018 komen er verschillende evenementen op het gebied van drones naar de RAI onder de vlag van Amsterdam Drone Week (ADW). Dit business-to-business platform is bedoeld voor iedereen die professioneel opereert in de UAS (Unmanned Aircraft Systems) sector of deze techniek professioneel inzet. Tijdens de verschillende evenementen zal veel aandacht zijn voor techniek, toepassingen en factoren zoals privacy, regelgeving en veiligheid. EASA organiseert met het ministerie van Infrastructuur en Watermanagement de High Level Conference on Drones 2018 tijdens ADW. Amsterdam Drone Week nodigt alle start ups, regelgevende instanties, corporate bedrijven en wetenschappelijke instituten om mee te denken en initiatieven te ontplooien.

Wereldschaal

“De synergie ligt voor de hand”, besluit Riemens. “Tot nu toe waren de meeste drone-evenementen lokaal en vaak gericht op consumenten. Met dit initiatief willen we een platform creëren op wereldschaal, waardoor de sector als geheel zich kan ontwikkelen.”