Regardz verstevigt merkpositie op de zakelijke bijeenkomstenmarkt

Regardz heeft haar merkpositie op de zakelijke bijeenkomstenmarkt in 2010 verstevigd. Dit blijkt uit het dit jaar door onderzoeksbureau Foodstep gehouden jaarlijks terugkerende merkkrachtonderzoek. Gehouden onder boekers en beslissers van zakelijke bijeenkomsten. Ten opzichte van vorig jaar heeft Regardz een aanzienlijke groei gerealiseerd op zowel merkbekendheid, alsook op merkhouding en merkvoorkeur.

Het merkkrachtonderzoek bestond uit een kwantitatief digitaal onderzoek met ruim 1.400 respondenten waarbij de merkbekendheid, merkrelatie, merkevaluatie en merkbetekenissen gemeten is onder boekers en beslissers van zakelijke bijeenkomsten. Was de totale merkbekendheid van het relatief nieuwe merk Regardz in 2009 nog 77%, in 2010 is dit gestegen naar 82%. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat zowel qua positief gestemdheid ten opzichte van het merk (82%) en de totale merkvoorkeur (53%), Regardz het beste scoort.

www.regardz.nl